Omvandlingsområden och VA-projekt

Utbyggnad av VA i Alster-Busterud

Karta över där det byggs ut kommunalt vatten och avlopp på Alster-Busterud.

Karlstads kommun bygger ut kommunalt vatten och avlopp på Alster-Busterud enligt kommunens VA-plan. Arbetet i etapp 1 beräknas vara klart årsskiftet 2020/2021. 

Etapp 1

Arbetet startar under början av 2020 och beräknas pågå till årsskiftet 2020/2021. Arbetet innebär nybyggnation av vatten- och avloppsledningar längs Strandviksvägen och Granuddsvägen, samt byggnation av två avloppspumpstationer. Beläggningsarbeten med asfalt kommer att göras först 2021. Skanska Sverige AB är kommunens upphandlade entreprenör. 

Etapp 2

Parallellt med projektet kommer VA-utbyggnad att ske i området kring
Enebovägen för att bygga ut området enligt den nyligen antagna detaljplanen. Etapp 2 innebär ny- och ombyggnation av lokalgator samt utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvatten. Här ingår också nybyggnation av bostäder. Etapp 2 startar under början av 2021. Byggnationerna i det området påverkar er boende i området genom transporter, buller och vibrationer. Skanska Sverige AB är kommunens upphandlade entreprenör. Läs mer om etapp 2 här. 

Just nu

Nu är etapp 1 godkänd och klar för anslutning. Om du har en fastighet som ska ha LTA-anslutning så behöver du beställa en pump av oss i god tid. Vi beställer pumpar vid månadsskiftet varje månad och har cirka 2 veckors leveranstid så beställ din pump i god tid av Johan Törngren. Inför att din fastighet ska anslutas så vill vi träffa er ute på fastigheten och ha lite allmän information om att bli VA-kund. Vi följer självklart covid-19 restriktionerna och håller avstånd. Vi ses också utomhus. OM ni vill att vi ska komma in så behöver både ni och vi ha på oss munskydd.

Installationsguide FGC211 för COMPIT901

Förenklad Installationsguide.pptx

Nyhetsbrev

Här hittar du nyhetssbrev som skickats ut till boende i området som berörs av VA-arbetet.

Riktlinjer 

I samband med att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän VA-anläggning har sökande enligt 40 § lagen om allmänna vattentjänster rätt till kompensation för en vattenanläggning som inte längre nyttjas. Läs mer i riktlinjerna nedan. 

Riktlinjer för kompensation av onyttig avloppsanläggning.pdf

Riktlinjer för kompensation av onyttigbliven vattenanläggning.pdf

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet (VA-nätet) ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan.  Läs mer om servisanmälan här.

Gör servisanmälan via e-tjänst

Avsluta enskilt avlopp

När teknik- och fastighetsförvaltningen har anvisat dig en förbindelsepunkt får du koppla ditt avlopp till den kommunala ledningen och ta ditt enskilda avlopp ur bruk. Läs mer om hur du avslutar ditt enskilda avlopp

Blankett för att avsluta enskilt avlopp

Kontakt 

Har du frågor kring arbetet så får du gärna kontakta:

Etapp 1

Utbyggnad av vatten och avlopp på Strandviksvägen och Granduddsvägen.

  • Projektledare Hanna Gärdeklint, teknik- och fastighetsförvaltningen,  telefon 054-540 18 36
  • Byggledare Johan Törngren, teknik- och fastighetsförvaltningen, telefon 054-540 70 10

 Etapp 2

Ny- och ombyggnation av lokalgator samt utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvatten i området kring Enebovägen.

  • Byggledare Ola Norling, teknik- och fastighetsförvaltningen
  • Projektledare Jan Söderberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

Uppdaterad den