Omvandlingsområden och VA-projekt

Dingelsundet VA-arbete

Kommunen har byggt ut kommunalt vatten och avlopp till Dingelsundet. Utbyggnaden var klar i oktober 2019. Det är en del jobb kvar inne på fastigheter, med LTA-stationer. 

Just nu

Det återstår en del jobb inne på fastigheter, i övrigt är arbetet klart.

För boende i Dingelsundet kan du läsa mer om LTA-station här. 

Informationsbrev

Här hittar du informationsbrev som skickats ut till boende i området som berörs av VA-arbetet.

Informationsbrev 181008

Information till boende på Dingelsundet - anslutning av villapumpstation 190624.docx

Riktlinjer

I samband med att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän VA-anläggning har sökande enligt 40 § lagen om allmänna vattentjänster rätt till kompensation för en vattenanläggning som inte längre nyttjas. Läs mer i riktlinjerna nedan. 

Riktlinjer för kompensation av onyttig avloppsanläggning.pdf

Riktlinjer för kompensation av onyttigbliven vattenanläggning.pdf

Kontakt

Har du frågor om projektet får du gärna kontakta:

Maria Dåverhög, projektledare, 054-540 71 25

Johan Törngren, byggledare, 054-540 70 10

Uppdaterad den