Utbyggnad av VA på Dingelsundet

LTA-station

Du som är fastighetsägare på Dingelsundet kommer att få en LTA-station, levererad. Nedan kan du läsa om LTA-station och installation av el och automatik. LTA-stationen vi levererar är en Compit 900, den som är 2 meter hög. (Om inte förhöjningshals behövs.) Vid behov kan även en Compit mini levereras, om man inte får ner en normalstor LTA-station. 

Utbyggnaden av kommunalt VA till Dingelsundet är snart klar och det är dags för nästa steg. Efter det att ledningsnätet är slutbesiktigat och godkänt kommer du få meddelande om att din förbindelsepunkt är upprättad. Från den tidpunkten är det möjligt att kontakta oss för avrop av LTA-stationen (villapumpstationen) som ska pumpa iväg spillvattnet från din fastighet till det kommunala ledningsnätet. 

Du kan läsa mer i informationsbrevet nedan:

Information till boende på Dingelsundet - anslutning av villapumpstation 20190624.docx

LTA-station

Här nedan kan du läsa om olika typer av LTA-station.

Compit 900

Compit 900.pdf

Underhåll Compit 900.pdf

Compit mini

Compit mini.pdf

Compit mini broschyr.pdf

Pump 3069

Pump 3069 - artikellista.pdf

Pump 3069 - installations-, drift- och underhållsmanual.pdf

Pump 3069 - instruktioner för service.pdf

Pump 3069 - satskatalog.pdf

Pump 3069 - teknisk specifikation.pdf

Pump 3069 bilaga underhåll.pdf

Pumpstyrning

Ritningsförteckning.pdf

Allmän pumpstyrning - teknisk specifikation.pdf

Pumpstyrning - installations-, drift- och underhållsmanual pdf

Drift och övervakning av mindre pumpstationer.pdf

Standardiserade automatikskåp för en pump.pdf

 

Uppdaterad den