Omvandlingsområden och VA-projekt

Utbyggnad av VA i Höja Björby

Karta över området Höja Björby

Höja Björby är kommunens åttonde utbyggnadsområde enligt vår VA-plan. Projektet är nu i projekteringsskedet. Vi har tidigare skickat ut brev till alla berörda fastigheter och fått information tillbaka från de flesta om befintliga anläggningar på respektive fastighet.

Vi har börjat med projekteringen och den kommer att pågå minst fram tills sommaren 2022. Innan vi projekterat färdigt kommer vi att skicka ut förslag till förbindelsepunkter för samtliga bebyggda fastigheter. Du kan då få möjlighet att justera läget utifrån egna önskemål, om det är möjligt, beroende på de planerade ledningsdragningarna. Mer information om detta kommer längre fram. En del fastighetsägare kommer dessutom att bli berörda av ledningsrätt i de fall ledningarna behöver passera fastigheter som inte ägs av kommunen. De som berörs av detta kommer att få särskild information längre fram.

Läs mer om VA-planen här. 

Nyhetsbrev

Här samlar vi nyhetsbrev som vi har skickat ut till boende:

Kontakt

  • Projektledare Hanna Gärdeklint, teknik- och fastighetsförvaltningen, telefon 054-540 18 36
  • Byggledare Johan Törngren, teknik- och fastighetsförvaltningen, telefon 054-540 70 10

 

Uppdaterad den