Omvandlingsområden och VA-projekt

Utbyggnad av VA i Lungvik Busterud

Karta över det område där kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut i Lungvik Busterud.

Vi kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Lungvik Busterud. Vi vet ännu inte startdatum för arbetet. Som det ser ut nu så kan byggnation påbörjas tidigast årsskiftet 2022/2023. Vi inväntar en detaljplan för området. Byggstarten har även blivit försenad på grund av covid-19.

Detaljplan för Lungvik Busterud

Under 2021 började arbetet med att ta fram ny detaljplan för en del av området. Planarbetet innebär att VA-utbyggnaden behöver vänta in de nya förutsättningar som detaljplanen kan innebära. Under planarbetet utreds bland annat frågan om var ytterligare tomter kan bli aktuella, frågor om dagvatten och skyfall. Detta påverkar VA-utbyggnaden på ett sådant sätt att vi inte har möjlighet att bygga ut VA innan detaljplanen är klar. Vi har svårt att säga exakt när just er fastighet kommer att ha en VA-anslutning eller vad den exakta kostnaden kommer att bli. Vi hoppas att ni kan ha överseende med att det inte går just nu. Som det ser ut nu så kan byggnation påbörjas tidigast årsskiftet 2022/2023

Grundläggande projektering

Vi har gjort projekteringen utifrån områdets förutsättningar. Vi har fått uppgifter från flertalet fastighetsägare och  om var olika anläggningar finns. Utifrån detta har vi föreslagit en förbindelsepunkt och skickat ut förslaget med brev till samtliga fastighetsägare hösten 2019. Flera fastighetsägare har sedan bokat tid med oss för att få information om projektet och diskussion om läget för förbindelsepunkten.

Utmaningar i området

Området bjuder på flera utmaningar genom smala vägar, ytligt berg och återvändsgator. Flera fastigheter kommer att få sin spillvattenanslutning via en så kallad LTA-pump, en liten avloppspumpstation som placeras på den egna tomten för att trycka avloppsvattnet vidare ut i kommunens ledningsnät. Anledningen till detta är den kuperade terrängen. Kommunen äger och sköter pumpstationen. Fastighetsägaren ansvarar för nedgrävning ,elinstallation och ledningar från huset till stationen och vidare till förbindelsepunkten. Vi kommer informera mer om vad detta innebär längre fram till de fastighetsägare som det berör.

Träffa kommunen för information om VA-utbyggnaden

De fastighetsägare som inte har träffat oss får gärna höra av sig och boka tid för att ses på plats och få information om VA-utbyggnaden redan nu. Det är inte försent förrän vi har börjat bygga, men vi uppskattar om du kontaktar oss tidigare än så. Vi kommer annars att försöka ta kontakt med de som vi inte träffat innan byggstarten sker. Mer information kommer längre fram när vi vet mer om tidplanen, blivande entreprenör med mera. 

Informationsbrev

Här hittar du informationsbrev som skickats ut till boende i området som berörs av utbyggaden av kommunalt vatten och avlopp:

Kontakt

Har du frågor om projektet får du gärna kontakta:

Hanna Gärdeklint, projektledare, 054-540 18 36

Johan Törngren, byggledare, 054-540 70 10

Uppdaterad den