Omvandlingsområden och VA-projekt

VA-arbete på Storsvängen

Kartbild över Storsvängen på Kroppkärr.

Karlstads kommun lägger vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar på Storsvängen 9-63 på Kroppkärr. Det kommer även byggas en gång- och cykelväg och busshållplatserna kommer byggas om. Arbetet startar under vecka 43. Arbetet kommer att fortsätta fram till efter sommaren 2022. 

Vi kommer att byta vatten-, spillvatten- och dagvattenledningarna i gatan eftersom de är gamla och att det har varit en del läckor i området. Samtidigt som ledningarna förnyas kommer det att byggas en gång- och cykelväg, en gångväg samt att busshållplatserna kommer att byggas om på Storsvängen. Vägen kommer vara avstängd för genomfart under hela arbetet och bussen kommer att ledas om till Innersvängen. När sträckan Storsvängen 9-63 är klar kommer gatuarbeten att fortsätta på resterande delen av Storsvängen, men utan VA-förnyelse. 

När pågår arbetet?

Innan gatu- och VA-arbetet kan påbörjas kommer vi att göra förberedande arbeten för bussen vid vändslingan längst upp på Storsvängen. Dessa arbeten kommer att starta under vecka 43. När det är klart kommer entreprenaden att börja i korsningen Storsvängen/Uttervägen. VA-arbetet kommer starta i södra delen av Storsvängen, i korsningen med Uttervägen. Där kommer vägen att stängas av. Avstängningen kommer att flyttas norrut i takt med att arbetet fortskrider. Under den tid som grävarbetet pågår utanför en fastighet kommer det inte vara möjligt att parkera bilen på uppfarten. Arbetet kommer att fortsätta fram till efter sommaren 2022.

Var?

På Storsvängen 9-63 på Norra Kroppkärr i Karlstad.

Omledning av trafik

Storsvängen är avstängd för genomfartstrafik under hela arbetet. Trafiken hänvisas till Innersvängen eller till Yttersvängen. Bussen leds om till Innersvängen. Gående och cyklister kommer att kunna ta sig fram på Storsvängen under hela arbetet. 

Boende på omliggande gator kring Storsvängen kommer alltid att kunna ta sig till sin fastighet.

Ändrade busshållplatser för linje 13

På grund av arbetet flyttas bushållplatslägen för linje 13 och linjen trafikerar Innersvängen istället för Storsvängen. Busslinje 4 påverkas inte av arbetena. Flytten av hållplatserna kommer att ske i två steg. Till en början ändras endast hållplatserna i riktning mot centrum på grund av markarbeten vid vändslingan på Transtigen. När de är klara flyttas även hållplatserna i riktning mot Transtigen. När arbetena är i gång så kommer ingen buss att trafikera Storsvängen utan bussen kommer att trafikera Innersvängen.

På Karlstadsbuss.se hittar du den senaste informationen om påverkan på busstrafiken.

Kontakt

Karlstads kommun utför arbetet i egen regi. Om du har frågor kontakta Maria Dåverhög.

Uppdaterad den