Omvandlingsområden och VA-projekt

VA-arbete Åkervägen Skattkärr

Karta över VA-arbete på Åkervägen i Skattkärr

Ett arbete med förnyelse av cirka 60 meter VA-ledningar och belysning genomförs nu på Åkervägen i Skattkärr. VA-arbetena beräknas vara färdiga i mars och asfalteringen av gatan kommer att utföras under 2023.

Just nu

  • Arbetena med att byta ut VA-ledningarna startar 25/1 2023 i den norra delen av Åkervägen.
  • Sedan kommer vi att gräva söderut mot Storspovsvägen.

När pågår arbetet?

Arbetet startar januari 2023 och beräknas avslutas i mars 2023.

Störningar

I samband med att vi byter vattenledning kommer det att bli en del avbrott i vattenleveransen. Det handlar om enstaka timmar. Det finns risk att en viss missfärgning av vattnet kan förekomma den närmaste tiden efter att vattnet återkommit efter ett vattenstopp. Missfärgningen beror på att strömningsriktningen och trycket i vattenledningarna ändras. Vattnet är drickbart trots missfärgningen, men ska ändå helst inte användas eftersom tvätt kan bli missfärgad av vattnet. Spola i kranen en stund tills vattnet är klart igen. Missfärgning av vatten kan även drabba närliggande gator.

Under arbetets gång kommer det att vara besvärligt för trafiken. Bilar kommer inte att kunna köras på Åkervägen. När vi ska arbeta i korsningen Storspovsvägen och Åkervägen kommer Storspovsvägen att stängas av helt för trafik. Biltrafiken kommer då att ledas om. Cyklister och gående kommer att kunna passera förbi arbetsplatsen.
Boende längst det uppgrävda området kommer att informeras i god tid innan de inte har tillgång till sin garageinfart.

Kontakt

Har du frågor kring arbetet så får du gärna kontakta:

  • Disa Holm, projektledare VA, telefon: 054-540 68 15.
  • Johan Törngren, byggledare, telefon: 054-540 70 10.
  • Henrik Säfströmer, produktionsledare, telefon: 054-540 66 15.
  • Håkan Aronsson, arbetsledare, telefon: 054-540 85 33.

Uppdaterad den