Omvandlingsområden och VA-projekt

VA-arbete i Välsviken och Alster

Sträcka över röjning som görs i Välsviken och Alster

Vi lägger ned nya ledningar för att säkra framtida försörjning av kommunalt vatten och avlopp i Alster, Välsviken, Skattkärr och närliggande områden. VA-arbetet kommer att starta under januari/februari 2023 och pågå fram till september i år.

Det är i huvudsak två ledningar som ska läggas hela vägen mellan Alster och Välsviken, med extra ledningar till Alsters Herrgård. Det är en av kommunen antagna entreprenör, InfraKraft, som kommer att utföra arbetet. De startar i Alster och arbeta sig västerut mot Välsviken

Genom att lägga nya ledningar framtidssäkrar vi Karlstad och försörjningen av kommunalt vatten och avlopp. Vi minskar också risken för avbrott. Vi ser till att befintligt vatten och avlopp fungerar väl, men även att vi kan koppla på nya områden framöver.

VA-arbetet pågår under 2023

Arbetet startar i januari/februari 2023 och kommer till största del vara färdiga i sommar. Efter sommaren återstår lite återställningsarbeten och de pågår till september 2023.

Besiktning av fastigheter

Vi har tagit hjälp av Ramböll för att titta på eventuella risker för de byggnader som finns i närheten av arbetet. Ramböll kommer att ta kontakt med de fastighetsägare som berörs för att genomföra besiktning.

Gångstigen norr om järnvägen stängs av

Det finns en gångstig strax norr om järnvägen, den gångstig som går över Alsterälven söder om Alster Herrgård, som vi kommer behöva stänga av under arbetets gång. Vi försöker att ha den tillgänglig men säkerhet för alla kommer i första hand.Om du hellre vill ta en annan väg kan du istället ta gångstigen norr om Alster Herrgård.

Borrar oss under Alsterån

Alsterån är ett känsligt vattendrag och där kommer vi att borra oss under för att störa minsta möjliga.

Träd har röjts

Under 2022 röjdes träd i en sträcka från grusstigen Välsviken (vid gamla banvaktarstugan) till Stampvägen i Alster. Det är inte skog utmed hela sträckan, det är bland annat mycket snår och en gräsyta, Vi behövde ta ned träd för att kunna lägga nya ledningar. Det är en sträcka som det inte finns ledningar på sedan tidigare och för att kunna arbeta på platsen behövde vi ta ned träd. Det är också nödvändigt för framtida kontroll och för att säkra driften av de nya ledningarna. 

Klicka här för att se en större kartbild över sträckan som röjdes.

Frågor?

Om du har frågor om VA-arbetet ta kontakt med kommunens Kontaktcenter så hänvisar de dig rätt. Telefon: 054-540 00 00, mejl: karlstadskommun@karlstad.se

Uppdaterad den