Omvandlingsområden och VA-projekt

VA-arbete i Välsviken och Alster

Sträcka över röjning som görs i Välsviken och Alster

Under vecka 19 2022 börjar Karlstads kommun att ta ned träd i Välsviken och Alster. Det är starten för arbetet med att lägga ned nya ledningar för att säkra framtida försörjning av kommunalt vatten och avlopp i Alster, Välsviken, Skattkärr och närliggande områden.

Träd kommer röjas i en sträcka från grusstigen Välsviken (vid gamla banvaktarstugan) till Stampvägen i Alster. (Du ser sträckan i den bifogade kartbilden.) Det är inte skog utmed hela sträckan, det är bland annat mycket snår och en gräsyta. Vi kommer behöva ta ned träd, men stor del av sträckan består bland annat av snår. Sträckan som ska röjas kommer vara cirka 12 meter bred. Arbetet med att ta ned träd startar under vecka 19 2022 och beräknas vara klart under vecka 20.

Klicka här för att se en större kartbild över sträckan som ska röjas.

Vi måste ta ned träd för att kunna lägga nya ledningar. Det är en sträcka som det inte finns ledningar på sedan tidigare och för att kunna arbeta på platsen måste vi ta ned träd. Det är också nödvändigt för framtida kontroll och för att säkra driften av de nya ledningarna. 

VA-arbetet startar hösten 2022

Själva arbetet med att lägga ned nya ledningar startar under hösten 2022 och beräknas vara klart under 2023. Genom att lägga nya ledningar framtidssäkrar vi Karlstad och försörjningen av kommunalt vatten och avlopp. Vi minskar också risken för avbrott. Vi ser till att befintligt vatten och avlopp fungerar väl, men även att vi kan koppla på nya områden framöver.

Gångstigen norr om järnvägen stängs av

Det finns en gångstig strax norr om järnvägen, den gångstig som går över Alsterälven söder om Alster Herrgård, som vi kommer behöva stänga av under arbetets gång. Stigen kommer inte vara avstäng hela tiden. Du kan behöva vänta några minuter, men du kunna ta sig förbi med hjälp av personal på plats. Arbetet börjar i Välsviken och fortsätter sedan mot Alster. Om du hellre vill ta en annan väg kan du istället ta gångstigen norr om Alster Herrgård.

Var uppmärksam

Tänk på att undvika att vistas i de skogsområden där skogsarbetet pågår, det kan vara farligt att vara i närheten av maskinerna då. Om du ändå befinner dig i närheten av en maskin, håll ett säkerhetsavstånd på minst 90 meter, fånga maskinförarens uppmärksamhet och lyssna på dennes eventuella instruktioner.

Frågor?

Om du har frågor om VA-arbetet ta kontakt med kommunens Kontaktcenter så hänvisar de dig rätt. Telefon: 054-540 00 00, mejl: karlstadskommun@karlstad.se

Uppdaterad den