Omvandlingsområden och VA-projekt

VA-arbete norra Kroppkärr

Karta över Norra kroppkärr VA-arbete

Vi kommer att lägga nya ledningar på Mårdvägen, Rådjursvägen, Lekattvägen och Innsersvängen på norra Kroppkärr. Arbetet är planerat att påbörjas våren 2023 och pågå året ut.

Vi kommer genomföra VA-arbeten på Mårdvägen, Rådjursvägen, Lekattvägen och Innersvängen 10-18. Det kommer även att schaktfritt förnyas ledningar mellan Basvägen och Lekattvägen. Viss schaktning kommer däremot att ske på basvägen för detta arbete.

Gamla ledningar byts ut

Ledningssystemen i berörda gator är gamla och behöver bytas ut. I samband med det kommer dagvattensystemet att förlängas i norra delen av Rådjursvägen och Mårdvägen. Förutom VA-arbeten kommer gatan och elnätet förnyas till viss del.

Berörda fastighetsägare kommer få mer information

Innan arbetet börjar kommer fastigheter i närhet till schaktarbetena att besiktas och under byggtiden kommer vi göra kontinuerlig vibrationsmätning. Mer information kommer längre fram. Fastighetsägare som är direkt berörda kommer att få informationsbrev och vi vill även träffa dig på plats.

Kontakt

Karlstads kommun kommer att utföra arbetet med entreprenör. Har du frågor om arbetet? Ta kontakt med projektledare eller byggledare.

Uppdaterad den