Omvandlingsområden och VA-projekt

VA-arbete på Lilla Romstadsgatan

Karta över Romstad.

Karlstads kommun lägger vatten-, avlopps- och dagvattenledningar på västra delen av Lilla Romstadsgatan. Arbetet startar vecka 44 2022 och kommer att pågå cirka två månader.

Vi kommer att lägga vatten-, avlopp- och dagvattenledningarna i Lilla Romstadsgatan. Ledningarna till fastigheterna på gatan är idag dragna över grannars fastigheter från parallellgator. Samtidigt som ledningarna förnyas kommer det att dras nya ledningar och vi kommer sätta nya stolpar för gatubelysning.

Var?

På Lilla Romstadsgatan 5-10 på Romstad i Karlstad.

När pågår arbetet? 

Arbetet startar vecka 44 2022 och kommer att pågå cirka två månader. Arbetet kommer att starta i korsningen med Västerstrandsgatan och fortsatta i sakta mak österut. Det kommer vara ett öppet schackt på cirka 20 meter under hela arbetet. Vi fyller i schaktet efter hand när arbetet rör sig framåt. Vi kommer trolitgtvis asfaltera till våren 2023.

Boende på gatan kommer inte kunna ta sig till sina parkeringsplater

Boende längs gatan kommer inte att kunna nå sina parkeringsplatser under delar av entreprenaden då schaktöppningen blir 6-9 meter, det vill säga i stort sett hela gatan.

Boende på omliggande gator kring Lilla Romstadsgatan kommer alltid att kunna ta sig till sin fastighet.

Kontakt

Karlstads kommun utför arbetet i egen regi. Om du har frågor kontakta projektledare Johan Törngren, mejl: johan.torngren@karlstad.se, telefon: 054-5407010

Uppdaterad den