Omvandlingsområden och VA-projekt

VA-arbete på Tage Erlandergatan

Kartbild över Tage Erlandergatan i Haga

Karlstads kommun bygger nya vatten- dag- och avloppsledningar i Tage Erlandergatan. Arbetet startar i februari och kommer att pågå till juni 2021.

Karlstads kommun lägger nya VA-ledningar på en sträcka om cirka 200 meter i Tage Erlandergatan. Ledningarna är i behov av renovering samt att detta är ett förberedande arbete inför bostadsbyggnation på Hyttan 12 och 16. Vatten, dag- och avloppsledningar kommer att bytas ut. I samband med detta lägger även Karlstad Energi fjärrvärmeledningar. Även ett antal kablar i trottoarerna kommer att bytas.

När pågår arbetet?

VA-arbetet i Tage Erlandergatan kommer att pågå från februari 2021 till juni 2021. Då läggs ett första lager asfalt och ett andra lager kommer att läggas under sommaren 2022.

Var?

I Tage Erlandergatan mellan korsningarna Östra Kanalgatan och Nygatan i Haga, Karlstad.

Kontakt

Karlstads kommun utför arbetet i egen regi. Om du har frågor kontakta Maria Dåverhög.

  • Projektledare: Maria Dåverhög telefon: 054-540 71 25
  • Produktionsplanerare: Henrik Säfströmer, mejl: henrik.safstromer@karlstad.se
  • Kontaktcenter, telefon: 054-540 00 00

Uppdaterad den