Omvandlingsområden och VA-projekt

VA-arbete på Söderängsgatan, Vålberg

Karta över Söderängsgatan i Vålberg
Den röda linjen visar ungefär vart vi kommer att byta till nya VA-ledningar.

Karlstads kommun bygger nya vatten- dag- och avloppsledningar i del av Söderängsgatan. Arbetet startar i oktober och kommer att pågå till augusti 2021.

Karlstads kommun lägger nya VA-ledningar på en sträcka om 250 meter i Söderängsgatan. Ledningarna är i stort behov av renovering. Vatten, dag- och avloppsledningar kommer att bytas ut. I samband med detta får de tilliggande fastigheterna nya servisledningar för vatten, dagvatten och avlopp med tillhörande spolbrunnar.

När pågår arbetet?

VA-arbetet i Söderängsgatan kommer att pågå från oktober 2020 till maj 2021. Asfaltering kommer att ske under sommaren 2021. Då läggs ett första lager asfalt och ett andra lager kommer att läggas under sommaren 2022

Varför byts ledningarna?

De befintliga ledningarna är över 50 år gamla och är i dåligt skick. Vi lägger nya ledningar för att få en förbättrad drift med mindre driftstörningar.

Var?

I Söderängsgatan från Lindvägen fram till Rönnbärsvägen i Vålberg.

Kontakt

Karlstads kommun utför arbetet i egen regi. Har du frågor, kontakta Tomas Jonasson.

  • Produktionsplanerare: Henrik Säfströmer telefon: 054 540 66 15
  • Projektledare/Byggledare: Tomas Jonasson telefon: 054-540 66 47

 

Uppdaterad den