Vatten och avlopp

Tillfälligt vatten

Har du behov av tillfälligt vatten? Om du bygger ett hus och behöver vatten under byggtiden, om du behöver vatten till ett evenemang eller behöver hyra en brandpost gör du en anmälan i e-tjänsterna nedan. 

Byggvatten

Om du bygger ett hus och behöver vatten under byggtiden ska du göra en anmälan om byggvatten till oss på VA-avdelningen på teknik- och fastighetsförvaltningen. Byggvatten får inte användas utan VA-avdelningens godkännande. Allt vatten ska mätas under den period du använder det. Det är endast kommunens personal som får öppna och stänga servisventilen i gatan. 

För att säkerställa att vi kan ge dig byggvatten när du behöver det är det viktigt att du är ute i god tid med din anmälan till oss. Vi behöver din anmälan minst 14 dagar innan önskat datum. Avgift för byggvatten debiteras enligt gällande VA-taxa.

Läs mer om byggvatten och gör din ansökan via e-tjänst. 

Vatten till evenemang

Om du ska arrangera ett evenemang som en festival, marknad eller cirkus och behöver tillfälligt vatten ska du göra en anmälan till oss på VA-avdelningen på teknik- och fastighetsförvaltningen. För att säkerställa att vi kan ge dig tillfälligt vatten när du behöver det är det viktigt att du är ute i god tid med din anmälan till oss. Vi behöver din anmälan senast 14 dagar innan önskat datum.

Fyll i vilken typ av evenemang och vilken adress du behöver vatten till. Vi avgör sedan om det är möjligt att leverera vattnet till önskad plats.

Gör en anmälan om tillfälligt vatten för evenemang via e-tjänst.

Hyra av brandpost

Om du behöver hyra en brandpost för att få tillgång till vatten under en kortare period ska du göra en anmälan till oss på VA-avdelningen på teknik- och fastighetsförvaltningen. För att säkerställa att vi kan ge dig tillfälligt vatten när du behöver det är det viktigt att du är ute i god tid med din anmälan till oss. I anmälan anger du under vilken period du önskar ha tillgång till vatten och vilken dag du vill hämta brandposthuvudet.

Om det visar sig, när din ansökan kommer in, att det är mer lämpligt att tanka vatten från någon av våra vattenkiosker så kommer vi istället att hänvisa dig dit.

Gör en anmälan om hyra av brandpost via e-tjänst.

Uppdaterad den