Vatten och avlopp

Världsvattendagen

Ett barn som dricker ett glas vatten.

FN har utsett den 22 mars till Världsvattendagen, en dag som ska uppmärksamma värdet av rent vatten. Fler måste förstå hur viktigt det är att vi tar hand om vattnet nu för att vi ska ha kvar samma kvalitet i framtiden. I samband med Världsvattendagen 2019 Kranmärkte vi flera av våra förvaltningar och Samhällsbyggnadshuset. 2020 utmanar vi andra verksamheter i Karlstad att ta efter.

Kranmärkt

Många i Sverige tar rent och friskt vatten för givet. Svenskt Vatten, vattenproduktionen i Sveriges kommuner, vill uppmärksamma hur värdefullt kranvattnet är genom att sprida sin hållbarhetsmärkning Kranmärkt. Kranmärkt är en uppmaning till organisationer, verksamheter, event och konferenser att välja bort flaskvatten och enbart använda kranvatten. Vår förhoppning är att fler verksamheter i Karlstad ska kranmärka sig, för att ta ställning för en bättre miljö.

Du kan läsa mer om Kranmärkt och Kranmärka din verksamhet på Svenskt Vattens webbplats kranmarkt.se 

Vi är Kranmärkta!

I samband med Världsvattendagen 2019 Kranmärkte Samhällsbyggnadshuset, miljöförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstads kommun sina verksamheter. Det betyder att vi väljer kranvatten framför flaskvatten på våra arbetsplatser, möten, externa konferenser och utbildningar. Vi tar ställning för en bättre miljö och serverar och dricker friskt, nyttigt och lokalproducerat kranvatten istället för förpackat vatten. Inga förpackningar betyder inget avfall, inga transporter och inga utsläpp!

Kranvatten är bäst

Sveriges kranvattenkvalitet är en av de bästa i världen. Ändå är det vanligt att människor väljer att köpa flaskvatten i butik.  Visste du att kranvatten är minst 300 gånger bättre för miljön och minst 250 gånger billigare än samma mängd vatten på flaska? Här får du sex smarta skäl att välja kranvatten i stället:

  • Utmärkt kvalitet
  • Tryggt
  • Miljövänligt
  • Lokalproducerat
  • Bekvämt
  • Jättebilligt

Kranvattentävlingen 2020

En regionfinal i Kranvattentävlingen 2020 hölls i Karlstad. Läs mera om evenemanget.

Har du frågor om vattnet i Karlstad?

Ta kontakt med VA-avdelningen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller karlstadskommun@karlstad.se så hjälper vi dig.

Uppdaterad den