Vatten och avlopp

Varning för bluffsamtal om arbeten för vatten och avlopp

En telefon med ett headset bredvid.

Kommunen uppmanar till försiktighet med anledning av misstänkta bluffsamtal om avloppsspolning. Kommunens Kontaktcenter har fått information om att ett antal personer blivit kontaktade av en person eller ett företag som felaktigt utger sig för att ringa från Karlstads kommun eller i samarbete med kommunen.

Kommunen kräver inte spolning av ledningar

Bluffsamtalen har handlat om att kommunen skulle kräva spolning av avloppsystem hemma hos Karlstadsbor som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp eller ett erbjudande om spolning i samarbete med kommunen. Företaget eller personen har också velat boka in ett hembesök.

Karlstads kommun står inte bakom detta och vill därför uppmana till extra vaksamhet om någon påstår sig ringa från kommunen eller arbeta på uppdrag av kommunen och säger att du som fastighetsägare behöver spola dina ledningar. Vi kräver inte att fastighetsägaren gör spolning av sina avloppsledningar och vi erbjuder heller aldrig denna tjänst. Fastighetsägaren bestämmer själv om det är behov av det.

Dubbelkolla informationen

Var alltid observant om du får ett samtal från främmande personer som vill göra ett hembesök. Kontakta alltid kommunen för att dubbelkolla informationen, på telefonnummer 054-540 00 00.

Så jobbar vi när vi bokar in hembesök

När det gäller arbeten som handlar om vatten och avlopp jobbar kommunen på lite olika sätt beroende på situation. Om vi ska boka in ett hembesök brukar vi ta kontakt via telefon, brev eller mejl. När vi gör hembesök kan vi legitimera oss med ID06 legitimation, för att du ska känna dig trygg och veta att vi är från kommunen. Vi har ofta arbetskläder med kommunlogga på oss och kommer i ett fordon med kommunlogga på.

Inventering av ledningar

Ibland gör vi inventeringar av hur ledningar i fastigheter är kopplade och kan i samband med det spola ledningarna. Det blir inte några kostnader för dig som fastighetsägare, utan den kostnaden står vi för. Om vi ska göra en sådan inventering kontaktar vi dig via brev i god tid innan.

Om det uppstår en vattenläcka

Om det uppstår en akut vattenläcka i närheten av dig brukar vi knacka på dörren för att informera om att det kan bli en kortare vattenavstängning. Då brukar vi också kunna berätta var vattentank finns uppställd där du kan hämta vatten. Vid planerade arbeten brukar vi kunna informera i god tid via brev.

Byte av vattenmätare

När vi behöver byta ut vattenmätaren i din fastighet skickar vi brev i god tid om vilken dag och mellan vilka tider vi kommer att dyka upp. Mätarteknikerna kan legitimera sig och är klädda i kommunkläder och kommer i en kommunbil.

Har du eget avlopp?

Om du har eget avlopp och inte är kopplad till kommunalt vatten och avlopp ser det lite annorlunda ut. Miljöförvaltningen gör ibland inventering av enskilda avlopp. De bedömer då om avloppsanläggningen uppfyller de krav som ställs på enskilda avlopp. I samband med inventeringen kan de kräva spolning av ledningar och då är det du som fastighetsägare som får stå för kostnaden. 

Polisanmäl bluffsamtal

Om du har blivit utsatt för ett bluffsamtal kan du polisanmäla det. Du kan antingen ringa 114 14 eller besöka en polisstation. På Polisens webbplats kan du läsa mer om hur du gör en polisanmälan. 

 

Uppdaterad den