Bygglov tillstånd och fastighetsfrågor

Kontakta oss om bygglov och andra lov

Vill du komma i kontakt med någon som kan svara på frågor om bygglov? Kontakta oss!

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Beställ ritningar

I vårt ritningsarkiv finns bygglovsritningar för de flesta byggnader som finns i Karlstads kommun. Du kan beställa ritningar på fasader, sektioner, planlösningar, tekniska lösningar och beskrivningar samt situationsplaner hos Kontaktcenter.

Beställ ritningar via e-tjänst

Kontaktuppgifter

Du når både Kontaktcenter och bygglovshandläggare genom att ringa 054-540 00 00 eller skriva till karlstadskommun@karlstad.se.

Telefon- och besökstider hos bygglovsenheten 

Våra telefontider är: måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besökstider hos bygglovsenheten är måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Uppdaterad den