Kulturhistoriska byggnader

Områdesbeskrivningar

Här kan du läsa en kulturhistorisk beskrivning av varje område i Karlstad som hittills är inventerat i Kulturmiljöprogrammet.

Du kan också se kulturmiljöprogrammet på webbkartan här på webben för att se vilka byggnader och miljöer inom områdena som har blivit utpekade som kulturhistoriskt värdefulla. Listan med områdesbeskrivningar kompletteras allt eftersom inventeringen fortsätter.

Kulturmiljöprogrammet på webbkartan

Läs mer om kulturmiljöprogrammet

Uppdaterad den