Bygglov tillstånd och fastighetsfrågor

Byggt utan lov?

Om du utan lov utför en förändring som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska kommunen ta ut en byggsanktionsavgift. Om du inte kan få ditt bygglov beviljat i efterhand måste du riva det du byggt.

Om du har byggt något utan lov får du chans att återställa åtgärden innan stadsbyggnadsnämnden beslutar om byggsanktionsavgift. Om du gör det behöver du inte betala byggsanktionsavgiften.

Du har också möjlighet att söka bygglov i efterhand. Även om du får bygglovet beviljat i efterhand måste du betala byggsanktionsavgiften.

Uppdaterad den