Bygglov tillstånd och fastighetsfrågor

Arkitektur

Löfberg fastigheter för flerbostadshus vid Pråmkanalen vid Inre hamn. Byggnaderna är ritade av Tengbom arkitekter.

God arkitektur är en viktig del i Karlstads utveckling. När vi förtätar och bygger nytt ska det ske med hänsyn till omgivningen. Vi värnar om parker och grönska och tar vara på det unika i Karlstads stadsmiljö. 

I det här avsnitter har vi samlat dokument och information som handlar om arkitektur. Det är information som du som bygger och bor i Karlstad kan ha nytta av. 

Uppdaterad den