Arkitektur

Arkitekturtyper

Äldre stadshus i vinkel, mittenpartiet har ett torn.

I Karlstad finns många olika arkitekturtyper representerade. Efter branden 1865 fick stora delar av stadskärnan byggas upp på nytt. Därför finns det gott om exempel på arkitektur från slutet av 1800-talet och framåt.

Här beskrivs huvuddragen i olika arkitekturtypers historia, utformning och karaktärsdrag. Du kan också läsa om hur du varsamt kan bevara stilen.

Uppdaterad den