Arkitektur

Arkitektur Karlstad

Illustrationsbild föreställande nyare flerbostadshus med stora balkonger i glas.
Vinnaren av arkitekturpriset 2018. Löfberg fastigheter för flerbostadshusen vid Pråmkanalen. Bild: Felix Gerlach/Tengbom arkitekter

Efter ett politiskt initiativ från den styrande majoriteten har stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett arkitekturdokument som beskriver hur kommunen arbetar med arkitekturfrågor. Dokumentets syfte är att ge kunskap, råd och bilda underlag för dialog mellan kommunen, byggherrar och entreprenörer. Dokumentet heter Arkitektur Karlstad och är till för dig som är entreprenör eller byggherre. 

Dokumentet finns som pdf att läsa här. 

2018 lämnades ett politiskt initiativ från den styrande majoriteten för att stärka arkitekturens ställning i Karlstad. Initiativet ledde till att förvaltningen fick i uppdrag att:

  1. Beskriva hur Karlstads kommun idag ger arkitekturfrågorna plats i samband med nya och/eller förändrade byggnader och bebyggelseområden.
  2. Ta fram förslag på hur arkitekturfrågorna kan bli mer konkreta och realiserade i markanvisnings- detaljplane- och bygglovsprocessen inför nya byggnader/bebyggelseområden.
  3. Lyfta fram arkitekturfrågorna i översiktsplanen samt utveckla visionsarbetet för god arkitektur och stadsbyggnad (”Stadsbyggnadsvision”).

Arkitektur Karlstad är ett resultat av detta uppdrag och ska ses som en beskrivning av hur kommunen arbetar med arkitektur. Dokumentet bildar grund för dialog mellan byggherre och kommunen. 

Arkitekturpresentation i samband med bygglov

Ett konkret krav som ställs på byggherren i dokumentet är att bygglovsansökan för större projekt, exempelvis flerbostadshus, ska innehålla en arkitekturpresentation. Vad denna ska innehålla beskrivs i dokumentet på sidan 15.

Uppdaterad den