Bygglov tillstånd och fastighetsfrågor

Söka bygglov och anmäla bygge

Illustrationsbild. Kvinnlig snickare spikar på en vägg.

När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du oftast ansöka om bygglov. Åtgärder som inte kräver bygglov kan ändå vara anmälningspliktiga. Nedan och på länkade sidor kan du läsa mer om bygglov, anmälan och vad du behöver för dokument för att göra din ansökan. 
När du har alla dokument klara kan du göra din ansökan eller anmälan via denna länk.

Bygglov behövs bland annat för att:

 • bygga nytt
 • bygga till
 • ändra användningen av en byggnad väsentligt (till exempel från bostad till förskola)
 • inreda ytterligare bostad eller lokal
 • ändra utseende på byggnad, som bland annat tak, färgbyte, ändring av fönster och dörrar.
 • bygga plank och murar
 • anlägga nya parkeringsplatser som inte hör till en fastighet för ett en- eller tvåbostadshus

Anmälan behövs bland annat för att:

 • ändra konstruktion i en byggnad
 • installera eller ändra en eldstad
 • bygga ett attefallshus eller göra en attefallstillbyggnad. Hamnar byggnaden närmare än 4,5 meter till gräns mot gata eller allmän plats krävs det bygglov istället.
 • riva byggnad utanför detaljplanelagt område

Förbered ditt ärende

I våra guider hittar du allt du behöver veta om våra vanligaste ärenden innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan.

Till guiderna

Så gör du för att ansöka

Du kan ansöka om bygglov, marklov eller rivningslov genom att använda vår e-tjänst. När du använder dig av e-tjänsten kan du enkelt följa ditt ärende. Du får dessutom snabbare och enklare kommunikation med din handläggare vilket kan innebära snabbare handläggningstid. Du ansöker elektroniskt via denna länk.
Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta Kontaktcenter för att få en pappersblankett. 
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Telefon: 054-540 00 00 

Uppdaterad den