Bygglov tillstånd och fastighetsfrågor

Hållbart byggande

Händer pekar i illustration över nytt bostadsområde.
Tänk miljösmart när du ska bygga nytt.

Vi vill att Karlstad ska växa och utvecklas på ett miljösmart och hållbart sätt. Därför har vi tagit fram tips som riktar sig till exploatörer och aktörer som planerar att bygga i vår kommun.

Det är tänkt som inspiration för miljösmarta lösningar med fokus på hållbarhet och en minskad miljöpåverkan genom hela byggprocessen. 

Om du vill veta mer eller vill ha materialet som broschyr är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen via e-post: miljoforvaltningen@karlstad.se

Det här kan du tänka på för att bygga hållbart.

Fossilfri och klimatsmart

Hållbar konsumtion

Inga skadliga ämnen

Uppdaterad den