Bygglov tillstånd och fastighetsfrågor

Kontrollplan och kontrollansvarig

Du behöver alltid en kontrollplan vid alla bygglov, marklov, rivningslov och anmälningar. I många fall behöver du även en certifierad kontrollansvarig. Kontrollplanen är viktig för att du ska kunna intyga att du uppfyller plan- och bygglagen.

I vissa fall kan ditt ärende inte börja handläggas förrän du har lämnat in din kontrollplan.

Nedan finns en rad exempelkontrollplaner för olika ändamål som du kan använda när du tar fram en kontrollplan för ditt projekt. I mallarna är vissa uppgifter förinfyllda. Dessa exempel laddas ner som wordfil. Behöver du hjälp med dem kontaktar du Kontaktcenter.

Läs mer om kontrollansvarig på Boverket via denna länk. 

Ladda ner filerna som pdf:

Uppdaterad den