Tagg

Tillgänglighetsanpassning

Tillgänglighetsanpassning handlar om att ge människor med funktionshinder tillgång till samhället på samma villkor som alla andra. Det kan handla om lokaler, om platser eller om verksamheter av olika slag som ska vara tillgängliga. Exempelvis gator, bibliotek, affärer och annat fysiskt. Men det handlar också om att du som har en funktionsnedsättning ska kunna ta del av information och kommunicera med kommunens politiker och tjänstemän. Här nedan hittar du de sidor på karlstad.se som har information om tillgänglighetsanpassning inom olika områden.

24 träffar på Tillgänglighetsanpassning
Sortera:Namn Datum