Hitta och jämför alla vandringsleder och/eller naturreservat

45 träffar inom Vandringsleder och/eller naturreservat
Vandringsled och/eller naturreservat Jämför med andra
Acksjöleden
Telefon
054-540 00 00

Några kilometer norr om Molkoms tätort ligger natursköna Acksjön. Här kan du vandra längs Acksjöleden i omväxlande natur med vildmarkskänsla.

Alsterdalen
Telefon
054-540 00 00

Alsterdalen är ett populärt utflyktsmål. Det levande kulturlandskapet runt herrgårdarna Alster, Alstrum och Gunnerud bjuder på höga skönhetsvärden. I området finns flera trevliga vandrings- och cykelleder och ett fågeltorn.

Bergviks udde
Telefon
054-540 00 00

Bergviks udde är ett riktigt smultronställe strax väster om Karlstad. Här kan du koppla av omgiven av gammal hällmarkstallskog eller sitta på klipporna och njuta av utsikten över Vänern. Miljön utgör en skarp kontrast till stadspulsen i det närbelägna Bergviks köpcentrum.

Björketorp
Telefon
054-540 00 00

Björketorps by är ett vackert beläget naturområde strax utanför Molkom. Kring den utdikade sjön Björklången kan man njuta av ett småskaligt odlingslandskap.

Brattforsheden
Telefon
054-540 00 00

Naturen längs Brattforsleden är variationsrik och intressant, här finns raviner, hedtallskog, brandfält och mossar. Brattforsleden går på en av Sveriges största isälvsavlagringar som bildats av en stor isälv.

Dansarebacken
Telefon
054-540 00 00

Dansarebacken består av två lövrika skogsområden som ligger nära varandra. Skogarna i reservatet har haft mycket liten påverkan av mänsklig aktivitet och med tiden har de därför utvecklat höga naturvärden.

Fiskartorpet
Telefon
054-540 00 00

Fiskartorpet i utkanten av Skattkärr är en liten skog med hällmarksstrand som har en rik natur. Här finns markerade leder och grillplatser.

Forsnäs
Telefon
054-540 00 00

I Alstersälven söder om sjön Gaperns utlopp finns en fin forsmiljö där du kan se fågeln strömstare. Kring forsen låg tidigare Forsnäs bruk som på 1700- och 1800-talet var en omfattande anläggning med hammare, kvarn och såg.

Frödingleden
Telefon
054-540 00 00

Upplev naturen och kulturen längs Frödingleden som sträcker sig från Kroppkärrssjön i Karlstad till Alsterdalen. Längs leden finner du fågeltorn, rastplatser och grillplatser. Från och med 4 september 2017 har Frödingleden en ny sträckning.

Fågeltorn vid Djupdalen
Telefon
054-540 00 00

Från fågeltornet kan du ta del av det rika fågellivet i våtmarken vid Djupdalen

45 träffar inom Vandringsleder och/eller naturreservat
Vandringsled och/eller naturreservat Adress Jämför med andra
Acksjöleden
Alsterdalen
Bergviks udde
Björketorp
Brattforsheden
Dansarebacken
Fiskartorpet
Forsnäs
Frödingleden
Fågeltorn vid Djupdalen