Hitta och jämför alla gruppbostäder

Om du beviljas plats på bostad med särskild service ska du få ett erbjudande om plats inom tre månader. Du kan lämna önskemål om vilket eller vilka boenden du helst vill flytta till. En del boenden har specifika inriktningar. Vi försöker alltid, i möjligaste mån, erbjuda dig en plats på något av de boenden som du önskat och som kan tillgodose dina behov.

18 träffar inom Gruppbostäder
Gruppbostad Jämför med andra
Norra Kyrkogatan 4 plan 4
Norra Kyrkogatan 4 plan 4, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 56 71

Gruppbostaden N:a Kyrkogatan ligger i ett hyreshus i centrala Karlstad. Gruppbostaden har 5 platser. Alla lägenheter ligger i anslutning till gemensamma utrymmen. I gruppbostaden finns personal när du är hemma, även på natten.

Verksamheten är speciellt anpassad till äldre personer med utvecklingsstörning.

Odalvägen
Odalvägen 43, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 56 74

Gruppbostaden Odalvägen ligger i en villaliknande byggnad i Skåre. Gruppbostaden har sex lägenheter. Alla lägenheter ligger i direkt anslutning till gemensamma utrymmen. I gruppbostaden finns personal när du är hemma, även på natten.

Sjöstad
Västra Sjöstadsgatan 7, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 56 67

Gruppbostaden Sjöstad ligger i en villaliknande byggnad i stadsdelen Sjöstad. Gruppbostaden har fem lägenheter. Alla lägenheter ligger i direkt anslutning till gemensamma utrymmen. I gruppbostaden finns personal när du är hemma, även på natten.

Slalomvägen
Slalomvägen 1, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 56 76

Gruppbostaden Slalomvägen ligger i en villaliknande byggnad i Skåre. Gruppbostaden har fem lägenheter. Alla lägenheter ligger i direkt anslutning till gemensamma utrymmen. I gruppbostaden finns personal när du är hemma, även på natten.

Verksamheten är speciellt anpassad för personer med hörselskada.

Snäppvägen
Snäppvägen 1, Skattkärr
Se på kartsidan
Telefon
010-130 57 79

Gruppbostaden Snäppvägen ligger i en villaliknande byggnad i Skattkärr. Gruppbostaden har fem platser. Alla lägenheter ligger i direkt anslutning till gemensamma utrymmen. I gruppbostaden finns personal när du är hemma, även på natten.

Vasalunden
Stagnellsgatan 14, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 55 87

Gruppbostaden Vasalunden ligger i stadsdelen Herrhagen och har sex lägenheter. Alla lägenheter ligger på samma plan i ett flervåningshus. I gruppbostaden finns personal när du är hemma, även på natten.

Västby
Ringvägen 13 A, Molkom
Se på kartsidan
Telefon
054-540 61 42

Gruppbostaden Västby ligger i en villaliknande byggnad i Molkom. Gruppbostaden har fem lägenheter. På gruppbostaden får du en egen lägenhet i direkt anslutning till gemensamma utrymmen. I gruppbostaden finns personal när du är hemma, även på natten.

Västeräng
Västeränggatan 1, Vålberg
Se på kartsidan
Telefon
010-130 57 74

Gruppbostaden Västeräng ligger i en villaliknande byggnad i Vålberg. Gruppbostaden har fem lägenheter. Alla lägenheter ligger i direkt anslutning till gemensamma utrymmen. Personal finns i gruppbostaden hela dygnet.

18 träffar inom Gruppbostäder
Gruppbostad Adress Jämför med andra
Norra Kyrkogatan 4 plan 4 Norra Kyrkogatan 4 plan 4, Karlstad
Odalvägen Odalvägen 43, Karlstad
Sjöstad Västra Sjöstadsgatan 7, Karlstad
Slalomvägen Slalomvägen 1, Karlstad
Snäppvägen Snäppvägen 1, Skattkärr
Vasalunden Stagnellsgatan 14, Karlstad
Västby Ringvägen 13 A, Molkom
Västeräng Västeränggatan 1, Vålberg