Hitta och jämför alla lekplatser

136 träffar inom Lekplatser
Lekplats Jämför med andra
Akkas lekplats, Hultsberg
Telefon
054-540 00 00

Akkas lekplats är en mellanstor lekplats placerat naturskönt intill ett mindre skogsområde. På lekplatsen finns bland annat en klätterställning, gungor samt en sandlåda. I anslutning till lekplatsen finns en grusplan.

Aktiva parken, Kronoparken
Telefon
054-540 00 00

Aktiva parken är en mellanstor lekplats i stadsdelen Kronoparken.
På lekplatsen finns bland annat en linbana, en rutschkana, en större klätterställning samt gungor. I anslutning till lekplatsen finns även en gräsplan med fotbollsmål.

Aldungens lekplats, Norra Kroppkärr
Telefon
054-540 00 00

Aldungens lekplats är en mellanstor lekplats placerad naturskönt intill ett mindre naturområde i Norra kroppkärr. Här finner du bland annat en klätterställning och gungor.

Alens lekplats, Kvarnberget
Telefon
054-540 00 00

Alens lekplats är en liten lekplats placerad i stadsdelen Kvarnberget. Här finner du i skydd av majestätiska almar en gungställning samt två parkbänkar.

Alrotens lekplats, Stodene
Telefon
054-540 00 00

Alrotens lekplats är en liten lekplats med en gungställning, en vippgunga samt en större klätterställning med en klättervägg och en rutschbana. Lekplatsen är placerad i ett mindre parkområde och omgärdas av gräsmattor.

Anna Leks lekplats, Kronoparken
Telefon
054-540 00 00

Anna Leks lekplats är en mellanstor lekplats placerad naturskönt i en skogsglänta i ett mindre skogsparti i stadsdelen Kronoparken. På lekplatsen finns bland annat gungor, en klätterställning samt ett lekhus.

Aspdungens lekplats, Lorensberg
Telefon
054-540 00 00

Aspdungens lekplats är en stadsdelslekplats i stadsdelen Lorensberg. På lekplatsen finns bland annat tubrustsch, linbana, klätterställning och snurrlek.

Bangårdens lekplats, Skattkärr
Telefon
054-540 00 00

Bangårdens lekplats är en liten lekplats placerad i ett mindre grönområde i Skattkärr. På lekplatsen finns lekutrustning så som en klätterställning, gungor samt en vippgunga.

Bellevueparkens lekplats, Bellevue
Telefon
054-540 00 00

Bellevueparkens lekplats är en mellanstor lekplats som ligger i mitten av ett bostadsområde i stadsdelen Bellevue. I anslutning till lekplatsen finns en gräsyta med en grillplats utrustad med bänkar och bord. På lekplatsen finns en klätterställning, gungor samt en snurrgunga.

Betongfabrikens lekplats, Hultsberg
Telefon
054-540 00 00

I ett grönområde omgivet av både skog och parkmiljö ligger Betongfabrikens lekplats. I närheten till lekplatsen finns en bollplan i grus som under vintertid ofta spolas till isbana. På lekplatsen finns bland annat ett klätternät, en klätterställning samt gungor.

136 träffar inom Lekplatser
Lekplats Adress Jämför med andra
Akkas lekplats, Hultsberg
Aktiva parken, Kronoparken
Aldungens lekplats, Norra Kroppkärr
Alens lekplats, Kvarnberget
Alrotens lekplats, Stodene
Anna Leks lekplats, Kronoparken
Aspdungens lekplats, Lorensberg
Bangårdens lekplats, Skattkärr
Bellevueparkens lekplats, Bellevue
Betongfabrikens lekplats, Hultsberg