Hitta och jämför alla fritidshem

22 träffar inom Fritidshem
Fritidshem Jämför med andra
Fredricelundsskolans fritidshem
Tallåsvägen 2, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 31 50

Fredricelundsskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 5.

Vår skola ligger på Våxnäs, en bit från Våxnäs centrum i ett naturfint område med park, Himlabacken och skogen i direkt anslutning.

Färjestadsskolans fritidshem
Falkgatan 10, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 34 34

Färjestadsskolan- En skola för alla

Alla elever ska känna sig välkomna och trygga i vår skolmiljö.

Hagaborgsskolans fritidshem
Länsmansgatan 1, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 31 16

För lärandet - i tiden! Alla ska mötas med respekt för sin individ och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter. Alla ska vara en del av gemenskapen. Just nu kan vi se den nya Hagaborgsskolan växa fram.

Herrhagsskolans fritidshem
Karlagatan 28, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 31 38

För lärandet - i tiden! Alla ska mötas med respekt för sin individ och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter. Alla ska vara en del av gemenskapen.

Hultsbergsskolans fritidshem
Nils Holgerssons väg 2, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 31 80

Hultsbergsskolan är en skola från förskoleklass till år 9 med ca 500 elever där personalen är uppdelade i olika arbetslag. Vårt högstadium är ett av Karlstads minsta som ger goda förutsättningar för att alla elever blir uppmärksammade varje dag och får uppleva studiero.

Kronoparksskolans fritidshem
Flöjtgatan 61, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 32 76
054-540 32 75

Välkommen till Kronoparksskolan!
När du kommer till oss möts du av glädje och nyfikenhet. Vi erbjuder en modern skola där dina behov står i fokus. Alla är vi olika och lär på olika sätt därför arbetar vi hela tiden för att utveckla miljön vi lär i. Oavsett vem du är hittar vi vägar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din skolgång.

Kroppkärrsskolans fritidshem
Inkörsvägen 3, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 33 13

Välkommen till Kroppkärrsskolan!
Vi erbjuder dig en trygg skolmiljö där vi arbetar extra mycket med värderingar, elevmedverkan samt hälsa och miljö. Vår målsättning är att du utifrån dina egna förutsättningar ska lära dig så mycket som möjligt i skolan.

Kvarnbergsskolans fritidshem
Ölmegatan 10, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 30 18

Kvarnbergssskolan är en F-6 skola som ingår i Gruvlyckan/Mariebergs skolområde. En skola för ALLA är viktigt för oss på Kvarnbergsskolan. Med forskningen som utgångspunkt strävar vi efter att skapa en kreativ miljö för stor som liten.

Nyeds skolas fritidshem
Skolgatan 3, Molkom
Se på kartsidan
Telefon
054-540 33 33

På Nyeds skola upplever eleverna att deras studier har en direkt anknytning till livet och samhället. Våra elever får individuella och bra förutsättningar att lyckas med sina studier och känna lust att lära.

Orrholmsskolans fritidshem
Tullhusgatan 41, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 30 18

Orrholmsskolan ligger centralt belägen men ändå i naturskön miljö. Vi omges av vänervikarna Orrholmsviken och Tullholmsviken. Vi har närhet till Stadsträdgården, Orrleken, Naturrum och Mariebergsskogen.

22 träffar inom Fritidshem
Fritidshem Adress Jämför med andra
Fredricelundsskolans fritidshem Tallåsvägen 2, Karlstad
Färjestadsskolans fritidshem Falkgatan 10, Karlstad
Hagaborgsskolans fritidshem Länsmansgatan 1, Karlstad
Herrhagsskolans fritidshem Karlagatan 28, Karlstad
Hultsbergsskolans fritidshem Nils Holgerssons väg 2, Karlstad
Kronoparksskolans fritidshem Flöjtgatan 61, Karlstad
Kroppkärrsskolans fritidshem Inkörsvägen 3, Karlstad
Kvarnbergsskolans fritidshem Ölmegatan 10, Karlstad
Nyeds skolas fritidshem Skolgatan 3, Molkom
Orrholmsskolans fritidshem Tullhusgatan 41, Karlstad