Hitta och jämför alla fritidshem

22 träffar inom Fritidshem
Fritidshem Jämför med andra
Fredricelundsskolans fritidshem
Tallåsvägen 2, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 31 50

Fredricelundsskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 5.

Vår skola ligger på Våxnäs, en bit från Våxnäs centrum i ett naturfint område med park, Himlabacken och skogen i direkt anslutning.

Färjestadsskolans fritidshem
Falkgatan 10, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 34 34

Färjestadsskolan- En skola för alla

Alla elever ska känna sig välkomna och trygga i vår skolmiljö.

Hagaborgsskolans fritidshem
Länsmansgatan 1, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 31 16

För lärandet - i tiden! Alla ska mötas med respekt för sin individ och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter. Alla ska vara en del av gemenskapen. Just nu kan vi se den nya Hagaborgsskolan växa fram.

Herrhagsskolans fritidshem
Karlagatan 28, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 31 38

För lärandet - i tiden! Alla ska mötas med respekt för sin individ och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter. Alla ska vara en del av gemenskapen.

Hultsbergsskolans fritidshem
Nils Holgerssons väg 2, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 31 80

Hultsbergsskolan är en skola från förskoleklass till år 9 med ca 500 elever där personalen är uppdelade i olika arbetslag. Vårt högstadium är ett av Karlstads minsta som ger goda förutsättningar för att alla elever blir uppmärksammade varje dag och får uppleva studiero.

Kronoparksskolans fritidshem
Flöjtgatan 61, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 32 76
054-540 32 75

Välkommen till Kronoparksskolan!
När du kommer till oss möts du av glädje och nyfikenhet. Vi erbjuder en modern skola där dina behov står i fokus. Alla är vi olika och lär på olika sätt därför arbetar vi hela tiden för att utveckla miljön vi lär i. Oavsett vem du är hittar vi vägar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din skolgång.

Kroppkärrsskolans fritidshem
Inkörsvägen 3, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 33 13

Välkommen till Kroppkärrsskolan!
Vi erbjuder dig en trygg skolmiljö där vi arbetar extra mycket med värderingar, elevmedverkan samt hälsa och miljö. Vår målsättning är att du utifrån dina egna förutsättningar ska lära dig så mycket som möjligt i skolan.

Kvarnbergsskolans fritidshem
Ölmegatan 10, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 30 18

Kvarnbergssskolan är en F-6 skola som ingår i Gruvlyckan/Mariebergs skolområde. En skola för ALLA är viktigt för oss på Kvarnbergsskolan. Med forskningen som utgångspunkt strävar vi efter att skapa en kreativ miljö för stor som liten.

Nyeds skolas fritidshem
Skolgatan 3, Molkom
Se på kartsidan
Telefon
054-540 33 33

På Nyeds skola upplever eleverna att deras studier har en direkt anknytning till livet och samhället. Våra elever får individuella och bra förutsättningar att lyckas med sina studier och känna lust att lära.

Orrholmsskolans fritidshem
Tullhusgatan 41, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 30 18

Orrholmsskolan ligger centralt belägen men ändå i naturskön miljö. Vi omges av vänervikarna Orrholmsviken och Tullholmsviken. Vi har närhet till Stadsträdgården, Orrleken, Naturrum och Mariebergsskogen.

Råtorpsskolans fritidshem
Fagerstagatan 6, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 34 94

På Råtorpsskolan är alla barn allas barn.

Råtorpsskolan är en F-6 skola. På skolan finns ca 230 elever. Vi har flera byggnader på skolgården. Vårt äldsta hus – Äppelbo – är snart 100 år och vår nya gymnastiksal blev färdig våren 2012.

Skattkärrsskolans fritidshem
Skattkärrsvägen 44-46, Skattkärr
Se på kartsidan
Telefon
054-540 36 34

Vår helhetsidé, som färgar alla beslut, är: "Alla ska känna trygghet och glädje i en positiv miljö som gynnar ett lustfyllt lärande".

Skåreskolans fritidshem
Ilandavägen 34, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 35 50

Välkommen till Skåreskolan.

Skåreskolan tar emot elever från förskoleklass till och med år 6. Det finns två fritidshem; Humlan och Solrosen. På skolan går cirka 210 elever. Skåreskolans profil är Miljö och Hälsa.

Stellatus
Oldevigsgatan 3, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-13 94 24

På Stellatus ser vi varje elev och vi har alltid fokus på elevernas kunskapsutveckling. Alla är olika och vi utgår från varje elevs unika egenskaper - det tycker vi är viktigt. Stellatus startade år 2000 och är en fristående skola som undervisar från förskoleklass (beginners) till och med år 6. Klasserna är små och verksamheten personaltät.

Stockfallets skolas fritidshem
Kråkmyrsgatan 2, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 33 13

Välkommen till Stockfallets skola.

Vi erbjuder dig en trygg skolmiljö där vi arbetar extra mycket med värderingar, elevmedverkan samt hälsa och miljö. Vår målsättning är att du utifrån dina egna förutsättningar ska lära dig så mycket som möjligt i skolan.

Stodeneskolans fritidshem
Ingefärsvägen 2, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 35 84

Lek och upptäckarglädje driver människor att lära sig nya saker. Det vill vi på Stodeneskolan uppmuntra. Därför arbetar vi för en miljö där lärandet utgår från barns nyfikenhet, förutsättningar och behov. Med kompetent personal och i samspråk med dig som förälder skapar vi en verksamhet för just ditt barn.

Södra Råtorps skolas fritidshem
Råtorps Parkgata 9, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 34 94

På Södra Råtorps skola är alla barn allas barn. Södra Råtorps skola är en F-3 skola. På skolan finns ca 100 elever. Skolan är belägen alldeles intill ett stort strövområde som används flitigt i vår verksamhet.

Tuggeliteskolans fritidshem
Bärnstensvägen 4, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 35 17

Välkommen till Tuggeliteskolan!
På Tuggeliteskolan går elever mellan förskoleklass och år 3. Tuggeliteskolans profil är Miljö och Hälsa, och vi har den vackraste inomhusmiljön av Karlstads skolor!

Runt Tuggeliteskolan finns en fantastisk utemiljö med skog att leka i, elljusspår, löpslingor, grillplatser och skidbacke.

Vallargärdets skolas fritidshem
Diamantvägen 12, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 36 65

Den lilla skolan - med de stora möjligheterna! Vi har nära till naturen och vår litenhet ger våra barn och elever goda kunskaper, trygghet, kamratskap och trivsel från förskoleåldern till skolår 6.

Vålbergsskolans fritidshem
Åslidsgatan 4B, Vålberg
Se på kartsidan
Telefon
054-540 33 87

Välkommen till Vålbergsskolan!
För oss är det viktigt att era barn får ett bra bemötande och att vi har goda relationer med varandra.

Väse skolas fritidshem
Guståsgatan 6 A, Väse
Se på kartsidan
Telefon
054-540 36 34

Vi är en liten skola med 110 elever från förskoleklass till åk 6. Skolan har en trygg miljö och alla elever är sedda av oss vuxna. Vår profil är natur och kultur.

Västerstrandsskolans fritidshem
Solviksgatan 34, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 30 18

Barn har rätt att bli sedda varje dag! En liten skola som vår gör detta möjligt. Vi arbetar långsiktigt och målinriktat med utgångspunkt från styrdokument och aktuell forskning. Arbetet syftar till att ledning, personal och elever tillsammans skapar en arbetsmiljö med goda kunskapsresultat, trygghet, arbetsro och trivsel. Skolans arbete utgår från Montessoripedagogik.

22 träffar inom Fritidshem
Fritidshem Adress Jämför med andra
Fredricelundsskolans fritidshem Tallåsvägen 2, Karlstad
Färjestadsskolans fritidshem Falkgatan 10, Karlstad
Hagaborgsskolans fritidshem Länsmansgatan 1, Karlstad
Herrhagsskolans fritidshem Karlagatan 28, Karlstad
Hultsbergsskolans fritidshem Nils Holgerssons väg 2, Karlstad
Kronoparksskolans fritidshem Flöjtgatan 61, Karlstad
Kroppkärrsskolans fritidshem Inkörsvägen 3, Karlstad
Kvarnbergsskolans fritidshem Ölmegatan 10, Karlstad
Nyeds skolas fritidshem Skolgatan 3, Molkom
Orrholmsskolans fritidshem Tullhusgatan 41, Karlstad
Råtorpsskolans fritidshem Fagerstagatan 6, Karlstad
Skattkärrsskolans fritidshem Skattkärrsvägen 44-46, Skattkärr
Skåreskolans fritidshem Ilandavägen 34, Karlstad
Stellatus Oldevigsgatan 3, Karlstad
Stockfallets skolas fritidshem Kråkmyrsgatan 2, Karlstad
Stodeneskolans fritidshem Ingefärsvägen 2, Karlstad
Södra Råtorps skolas fritidshem Råtorps Parkgata 9, Karlstad
Tuggeliteskolans fritidshem Bärnstensvägen 4, Karlstad
Vallargärdets skolas fritidshem Diamantvägen 12, Karlstad
Vålbergsskolans fritidshem Åslidsgatan 4B, Vålberg
Väse skolas fritidshem Guståsgatan 6 A, Väse
Västerstrandsskolans fritidshem Solviksgatan 34, Karlstad