Hitta och jämför alla kommunala båtplatser

7 träffar inom Kommunala båtplatser
Kommunal båtplats Jämför med andra
Inre hamn
Telefon
054-540 00 00

Inre hamn ligger på Tynäsgatan bakom Löfbergsskrapan och har 24 stycken båtplatser. Det finns inga grindar eller lås. Våghusbron som du passerar är 4,5 meter hög. Tillgång till el och färskvatten finns. Platserna ligger i direkt anslutning till några restauranger.

Lambergskanalen
Telefon
054-540 00 00

Båthamnen ligger vid Lambergskanalen och har 67 båtplatser. Till hamnområdet finns vägbom, däremot saknas låsbara grindar till bryggorna. Från Vänern till båthamnen måste du passera Engholmsbron, som har en segelfri höjd på cirka 3,15 meter vid normalt vattenstånd (44,2 meter). Det finns en sjösättningsramp.

Lambergstjärnet
Telefon
054-540 00 00

Båthamnen ligger vid Faktorigatan och har 120 stycken båtplatser. Låsbara grindar finns till alla båtplatser. Från Vänern till båthamnen måste du passera Engholmsbron, som har en segelfri höjd på cirka: 3,15 meter vid normalt vattenstånd (44,2 meter). Det finns en sjösättningsramp och tillgång till färskvatten.

Mariebergshamnen
Telefon
054-540 00 00

Båthamnen ligger vid Långövägen och har 270 båtplatser. Låsbara grindar finns till alla båtplatser.

Från Vänern till båthamnen måste du passera Hammaröledens bro, som har en segelfri höjd på ungefär 3,5 meter vid normalt vattenstånd (44,2 meter). Det finns en sjösättningsramp, tillgång till färskvatten och till el, laddning max 24 timmar (depositionsavgift för nyckel till elskåp 250 kronor).

Orrholmshamnen
Telefon
054-540 00 00

Båthamnen ligger vid Landgången och har 219 båtplatser. Låsbara grindar finns till alla båtplatser. Från Vänern till båthamnen måste du passera Hammaröledens bro, som har en segelfri höjd på ungefär 3,5 meter vid normalt vattenstånd (44,2 meter). Mariebergshamnens sjösättningsramp kan användas. Tillgång till färskvatten och till el, laddning max 24 timmar (depavg för nyckel till elskåp 250 kronor)

Pråmkanalen
Telefon
054-540 00 00

Småbåtsbryggan i Pråmkanalen ligger längs Pråmvägen vid Bryggudden, mittemot Strandvägen. Bryggan består av 33 båtplatser med Y-bommar. Från Vänern till båthamnen passerar du Vågmästarbron som har en segelfri höjd på ca 4,5 m vid normalt vattenstånd (44,2 m). Närmaste ramp för sjösättning finns vid Mariebergshamnen, Lambergstjärnet eller Lambergskanalen. Ingen tillgång till färskvatten och el.

Ställverkshamnen
Telefon
054-540 00 00

Båthamnen ligger vid Orrholmen, i närheten av de flytande husen i Mariebergsviken och har 20 båtplatser. Här finns inga låsbara grindar. Från Vänern till båthamnen måste du passera Hammaröledens bro, med segelfri höjd på ca 3,5 m vid normalt vattenstånd (44,2 m). Sjösättningsramp finns vid Mariebergshamnen, Långövägen. Tillgång till färskvatten och el, laddning max 24 tim.

7 träffar inom Kommunala båtplatser
Kommunal båtplats Adress Jämför med andra
Inre hamn
Lambergskanalen
Lambergstjärnet
Mariebergshamnen
Orrholmshamnen
Pråmkanalen
Ställverkshamnen