Hitta och jämför alla dagliga verksamheter

Om du inte studerar eller om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan få ett arbete, kan du få delta i en daglig verksamhet. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara olika slags sorteringsarbete, hantverk, musik, caféverksamhet, vaktmästarsysslor eller tvätt och städ. Några av verksamheterna riktar sig till personer med autism och asperger syndrom.

16 träffar inom Dagliga verksamheter
Daglig verksamhet Jämför med andra
Arenan
Telefon
054-540 55 44

Vår dagliga verksamhet finns på Löfbergs Arena på Färjestad.

Björkmyren
Alsters Gräsås 360, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 55 35

Vi har vår dagliga verksamhet i ett torp några km utanför Karlstad.

Café Kupan
Tage Erlandergatan 4, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 55 25

Café Kupan ligger i Haga. Vi driver ett café som har lunch- och kaffeservering för allmänheten.

Café Tekniska
Stadionvägen 30, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 66 93

I tekniska verkens lokaler i närheten av Kasernhöjden sköter vi kaffeservering för deras anställda.

Flygplatsen
Telefon
054-540 55 29

Vår grupp är på flygplatsen och gör olika uppgifter.

Gylleniusgatan
Gylleniusgatan 46, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 55 24

Gylleniusgatans dagliga verksamhet ligger i stadsdelen Sundsta. Vi håller på med skapande verksamhet.

Hedvägen
Hedvägen 9, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 55 45

Vi är en liten grupp som har aktiviteter i ett hus som ligger i utkanten av stan.

Hästskon
Norra Infarten 78, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 63 75

Vi är en grupp som har till uppgift att utföra vaktmästarsysslor på Färjestads travbana.

ICA Maxi
Frykmans väg 3, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 62 85

Vår dagliga verksamhet finns på ICA Maxis på Bergviks köpcentrum.

Ikaros
Nygatan 17, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 55 23

Ikaros ligger i Haga. Här finns aktiviteter för oss som har behov av verksamhet som är inriktad mot sinnesupplevelser, kommunikation och rörelseaktivering.

16 träffar inom Dagliga verksamheter
Daglig verksamhet Adress Jämför med andra
Arenan
Björkmyren Alsters Gräsås 360, Karlstad
Café Kupan Tage Erlandergatan 4, Karlstad
Café Tekniska Stadionvägen 30, Karlstad
Flygplatsen
Gylleniusgatan Gylleniusgatan 46, Karlstad
Hedvägen Hedvägen 9, Karlstad
Hästskon Norra Infarten 78, Karlstad
ICA Maxi Frykmans väg 3, Karlstad
Ikaros Nygatan 17, Karlstad