Hitta och jämför alla boendestöd samsjuklighet

Boendestödet är till för dig som har psykisk funktionsnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning kombinerat med missbruk och beroendeproblematik, även kallat samsjuklighet. Du har eget boende och svårigheter att klara av vardagslivet.

2 träffar inom Boendestöd samsjuklighet
Boendestöd samsjuklighet Jämför med andra
Rönngården
Nordmarksgatan 9-11, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Boendestöd är ett stöd anpassat utifrån din situation och utgår från dina behov och önskemål. Insatserna planeras i samråd med dig, socialsekreterare och boendestödjare. Du är själv delaktig utifrån dina förutsättningar och boendestödsinsatsen är avgiftsfri. Boendestödet ska ge en förbättrad livssituation och att göra aktiviteter tillsammans är en viktig del i stödet.

Strandgården
2:a Villagatan 17, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Boendestöd är ett stöd anpassat utifrån din situation och utgår från dina behov och önskemål. Insatserna planeras i samråd med dig, socialsekreterare och boendestödjare. Du är själv delaktig utifrån dina förutsättningar och boendestödsinsatsen är avgiftsfri. Boendestödet ska ge en förbättrad livssituation och att göra aktiviteter tillsammans är en viktig del i stödet.

2 träffar inom Boendestöd samsjuklighet
Boendestöd samsjuklighet Adress Jämför med andra
Rönngården Nordmarksgatan 9-11, Karlstad
Strandgården 2:a Villagatan 17, Karlstad