Hitta och jämför alla grundskolor

På www.skolverket.se/skolutveckling/statistik kan du se aktuell statistik kring olika skolor.

30 träffar inom Grundskolor
Grundskola Jämför med andra
Fredricelundsskolan
Tallåsvägen 2, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Fredricelundsskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6.

Vår skola ligger på Våxnäs, en bit från Våxnäs centrum i ett naturfint område med park, Himlabacken och skogen i direkt anslutning.

Frödingskolan
Posthornsgatan 6, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

När du kommer till Frödingskolan möts du av glädje och nyfikenhet. Eleverna på skolan kommer från både landsbygd och stad och har många olika kulturella bakgrunder. Detta ger en dynamik i lärandet och en härlig atmosfär! Frödingskolans främsta mål är att ge goda kunskaper och stärka språket i alla ämnen så att eleverna är väl förberedda för vidare studier och arbetsliv.

Färjestadsskolan
Falkgatan 10, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Färjestadsskolan - En skola för alla barn.
Alla elever ska känna sig välkomna och trygga i vår skolmiljö.

Hagaborgsskolan
Länsmansgatan 1, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

För lärandet - i tiden! Alla ska mötas med respekt för sin individ och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter. Alla ska vara en del av gemenskapen. Just nu kan vi se den nya Hagaborgsskolan växa fram.

Herrhagsskolan
Karlagatan 28, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

För lärandet - i tiden! Alla ska mötas med respekt för sin individ och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter. Alla ska vara en del av gemenskapen.

Hultsbergsskolan
Nils Holgerssons väg 2, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Hultsbergsskolan är en skola från förskoleklass till år 9 med ca 500 elever där personalen är uppdelade i olika arbetslag. Vårt högstadium är ett av Karlstads minsta som ger goda förutsättningar för att alla elever blir uppmärksammade varje dag och får uppleva studiero.

Ilandaskolan
Ilandavägen 50, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Välkommen till Ilandaskolan. Ilandaskolan är en grundskola med 360 elever från årskurs 7-9. Här finns också en grundsärskola.

Internationella Engelska Skolan
Gruvgången 4, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-771 91 10

En viktig faktor för våra elevers studieframgångar är att vi har en akademisk och disciplinerad skolmiljö för lärande där varje elev ges möjlighet att nå sin egen potential. Vi har ett uttalat akademiskt fokus med hög förväntan och utbildar tvåspråkigt med svenska och engelsktalande pedagoger.
Vårt mål är att uppnå en hög akademisk standard och främja en utveckling av förmågan till eget lärande.

Kronoparksskolan
Flöjtgatan 61, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

När du kommer till oss möts du av glädje och nyfikenhet. Vi erbjuder en modern skola där dina behov står i fokus. Alla är vi olika och lär på olika sätt därför arbetar vi hela tiden för att utveckla miljön vi lär i. Oavsett vem du är hittar vi vägar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din skolgång.

Kroppkärrsskolan
Inkörsvägen 3, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Välkommen till Kroppkärrsskolan!
Vi erbjuder dig en trygg skolmiljö där vi arbetar extra mycket med värderingar, elevmedverkan samt hälsa och miljö. Vår målsättning är att du utifrån dina egna förutsättningar ska lära dig så mycket som möjligt i skolan.

30 träffar inom Grundskolor
Grundskola Adress Jämför med andra
Fredricelundsskolan Tallåsvägen 2, Karlstad
Frödingskolan Posthornsgatan 6, Karlstad
Färjestadsskolan Falkgatan 10, Karlstad
Hagaborgsskolan Länsmansgatan 1, Karlstad
Herrhagsskolan Karlagatan 28, Karlstad
Hultsbergsskolan Nils Holgerssons väg 2, Karlstad
Ilandaskolan Ilandavägen 50, Karlstad
Internationella Engelska Skolan Gruvgången 4, Karlstad
Kronoparksskolan Flöjtgatan 61, Karlstad
Kroppkärrsskolan Inkörsvägen 3, Karlstad