Hitta och jämför alla grundskolor

30 träffar inom Grundskolor
Grundskola Jämför med andra
Fredricelundsskolan
Tallåsvägen 2, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 31 50

Fredricelundsskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6.

Vår skola ligger på Våxnäs, en bit från Våxnäs centrum i ett naturfint område med park, Himlabacken och skogen i direkt anslutning.

Frödingskolan
Posthornsgatan 6, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 32 23

När du kommer till Frödingskolan möts du av glädje och nyfikenhet. Eleverna på skolan kommer från både landsbygd och stad och har många olika kulturella bakgrunder. Detta ger en dynamik i lärandet och en härlig atmosfär! Frödingskolans främsta mål är att ge goda kunskaper och stärka språket i alla ämnen så att eleverna är väl förberedda för vidare studier och arbetsliv.

Färjestadsskolan
Falkgatan 10, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 34 70

Färjestadsskolan - En skola för alla barn.
Alla elever ska känna sig välkomna och trygga i vår skolmiljö.

Hagaborgsskolan
Länsmansgatan 1, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 31 16

För lärandet - i tiden! Alla ska mötas med respekt för sin individ och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter. Alla ska vara en del av gemenskapen. Just nu kan vi se den nya Hagaborgsskolan växa fram.

Herrhagsskolan
Karlagatan 28, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 36 34

För lärandet - i tiden! Alla ska mötas med respekt för sin individ och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter. Alla ska vara en del av gemenskapen.

Hultsbergsskolan
Nils Holgerssons väg 2, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 31 80

Hultsbergsskolan är en skola från förskoleklass till år 9 med ca 500 elever där personalen är uppdelade i olika arbetslag. Vårt högstadium är ett av Karlstads minsta som ger goda förutsättningar för att alla elever blir uppmärksammade varje dag och får uppleva studiero.

Ilandaskolan
Ilandavägen 50, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 35 17

Välkommen till Ilandaskolan. Ilandaskolan är en grundskola med 360 elever från årskurs 7-9. Här finns också en grundsärskola.

Internationella Engelska Skolan
Gruvgången 4, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-771 91 10

En viktig faktor för våra elevers studieframgångar är att vi har en akademisk och disciplinerad skolmiljö för lärande där varje elev ges möjlighet att nå sin egen potential. Vi har ett uttalat akademiskt fokus med hög förväntan och utbildar tvåspråkigt med svenska och engelsktalande pedagoger.
Vårt mål är att uppnå en hög akademisk standard och främja en utveckling av förmågan till eget lärande.

Kronoparksskolan
Flöjtgatan 61, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 32 41

När du kommer till oss möts du av glädje och nyfikenhet. Vi erbjuder en modern skola där dina behov står i fokus. Alla är vi olika och lär på olika sätt därför arbetar vi hela tiden för att utveckla miljön vi lär i. Oavsett vem du är hittar vi vägar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din skolgång.

Kroppkärrsskolan
Inkörsvägen 3, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 30 73

Välkommen till Kroppkärrsskolan!
Vi erbjuder dig en trygg skolmiljö där vi arbetar extra mycket med värderingar, elevmedverkan samt hälsa och miljö. Vår målsättning är att du utifrån dina egna förutsättningar ska lära dig så mycket som möjligt i skolan.

Kvarnbergsskolan
Ölmegatan 10, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 37 23

En skola för ALLA är viktigt för oss på Kvarnbergsskolan. Med forskningen som utgångspunkt strävar vi efter att skapa en kreativ miljö för stor som liten.

Mariebergsskolan
Rosenborgsgatan 28, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 30 18

Mariebergsskolan är en av Karlstads mest populära 7-9 skolor. Mariebergsskolan är ganska liten, alla känner alla och samhörigheten mellan elever uppstår naturligt. Skolan kännetecknas av att ha en engagerad och kompetent personal samt en varm och trivsam atmosfär som ger eleverna de bästa förutsättningar att nå målen i läroplanen.

Nordic International School
Orrholmsgatan 4
Se på kartsidan
Telefon
0734-34 52 59

Nordic International School är en grundskola med internationell profil för årskurs 4-9. Vi ställer höga krav på ordning reda, utbildar tvåspråkigt på svenska och engelska och använder undervisningsmetoder som har stöd i internationell forskning. Skolan grundades hösten 2018 och ligger i nyrenoverade lokaler på Orrholmen i Karlstad.

Norrstrandsskolan
Norra allén 33, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 31 16

Norrstrandsskolan är Karlstads största grundskola med ca 730 elever årskurs 4-9 och ett 20-tal särskoleelever i en skola som upptar ett kvarter i centrala Karlstad. Skolområdets motto är: ”För lärandet - i tiden”. Alla ska mötas med respekt för sin individ och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter. Alla ska vara en del av gemenskapen.

Nyeds skola
Graningevägen 2A, Molkom
Se på kartsidan
Telefon
054-540 29 75

På Nyeds skola upplever eleverna att deras studier har en direkt anknytning till livet och samhället. Våra elever får individuella och bra förutsättningar att lyckas med sina studier och känna lust att lära.

Orrholmsskolan
Tullhusgatan 41, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 30 18

Orrholmsskolan ligger centralt belägen men ändå i naturskön miljö. Vi omges av vänervikarna Orrholmsviken och Tullholmsviken. Vi har närhet till Stadsträdgården, Orrleken, Naturrum och Mariebergsskogen.

Rudsskolan
Nokiagatan 1, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 34 34

Rudsskolan - en målmedveten skola i tiden
Här finns kompetenta lärare som gör att du som elev blir väl rustad för framtiden.

Råtorpsskolan
Fagerstagatan 6, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 34 94

På Råtorpsskolan är alla barn allas barn. Råtorpsskolan är en F-6 skola. På skolan finns ca 230 elever. Vi har flera byggnader på skolgården. Vårt äldsta hus – Äppelbo – är snart 100 år och vår nya gymnastiksal blev färdig våren 2012.

Skattkärrsskolan
Skattkärrsvägen 44-46, Skattkärr
Se på kartsidan
Telefon
054-540 36 35

Vår helhetsidé, som färgar alla beslut, är: "Alla ska känna trygghet och glädje i en positiv miljö som gynnar ett lustfyllt lärande".

Skåreskolan
Ilandavägen 34, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 35 90

Välkommen till Skåreskolan. Skåreskolan tar emot elever från förskoleklass till och med år 6. Det finns två fritidshem; Humlan och Solrosen. På skolan går cirka 300 elever. Skåreskolans profil är Miljö och Hälsa.

Stellatus
Oldevigsgatan 3, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-13 94 24

På Stellatus ser vi varje elev. Alla är olika och vi utgår från varje elevs unika egenskaper. Det tycker vi är viktigt. Stellatus startade år 2000 och är en Montessorifriskola med engelsk profil. Vi undervisar från förskoleklass (beginners) till och med år 6. Klasserna är små och verksamheten personaltät.
Skolan finns i en inspirerande miljö med vacker omgivning på Rosenborgs herrgård i Karlstad.

Stockfallets skola
Furbråtsgatan 5, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 34 56

Välkommen till Stockfallets skola. Vi erbjuder dig en trygg skolmiljö där vi arbetar extra mycket med värderingar, elevmedverkan samt hälsa och miljö. Vår målsättning är att du utifrån dina egna förutsättningar ska lära dig så mycket som möjligt i skolan.

Stodeneskolan
Ingefärsvägen 2, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 35 83

Lek och upptäckarglädje driver människor att lära sig nya saker. Det vill vi på Stodeneskolan uppmuntra. Därför arbetar vi för en miljö där lärandet utgår från barns nyfikenhet, förutsättningar och behov. Med kompetent personal och i samspråk med dig som förälder skapar vi en verksamhet för just ditt barn.

Södra Råtorps skola
Råtorps Parkgata 9, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 34 94

På Södra Råtorps skola är alla barn allas barn. Södra Råtorps skola är en F-3 skola. På skolan finns ca 100 elever. Skolan är belägen alldeles intill ett stort strövområde som används flitigt i vår verksamhet.

Thoren Framtid
Kasernhöjden 30, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
010-331 06 36

Sverige både förtjänar och behöver en ny grundskola. En skola som är trygg och lustfylld samtidigt som lärandet är i fokus på ett helt annat sätt än tidigare. Där varje elev blir sedd utifrån sina behov och ges förutsättningar för att utveckla ökat självförtroende, självinsikt och förmåga att hitta kraften i sig själva. En skola som bättre förbereder eleverna för framtiden. Välkommen till oss!

Tuggeliteskolan
Bärnstensvägen 4, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 35 17

Välkommen till Tuggeliteskolan!
På Tuggeliteskolan går elever mellan förskoleklass och år 3. Tuggeliteskolans profil är Miljö och Hälsa. Tuggeliteskolan har den vackraste inomhusmiljön av Karlstads skolor! Runt Tuggeliteskolan finns en fantastisk utemiljö med skog att leka i, elljusspår, löpslingor, grillplatser och skidbacke.

Vallargärdets skola
Diamantvägen 12, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 36 65

Den lilla skolan - med de stora möjligheterna! Vi har nära till naturen och vår litenhet ger våra barn och elever goda kunskaper, trygghet, kamratskap och trivsel från förskoleåldern till skolår 6.

Vålbergsskolan
Åslidsgatan 4B, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 33 87

Välkommen till Vålbergsskolan! För oss är det viktigt att era barn får ett bra bemötande och att vi har goda relationer med varandra.

Väse skola
Guståsgatan 6A, Väse
Se på kartsidan
Telefon
054-540 31 20

Vi är en liten skola med cirka 110 elever från förskoleklass till åk 6. Skolan har en trygg miljö och alla elever är sedda av oss vuxna. Vår profil är natur och kultur.

Västerstrandsskolan
Solviksgatan 34, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 30 18

Barn har rätt att bli sedda varje dag! En liten skola som vår gör detta möjligt. Vi arbetar långsiktigt och målinriktat med utgångspunkt från styrdokument och aktuell forskning. Arbetet syftar till att ledning, personal och elever tillsammans skapar en arbetsmiljö med goda kunskapsresultat, trygghet, arbetsro och trivsel. Skolans arbete utgår från Montessoripedagogik.

30 träffar inom Grundskolor
Grundskola Adress Jämför med andra
Fredricelundsskolan Tallåsvägen 2, Karlstad
Frödingskolan Posthornsgatan 6, Karlstad
Färjestadsskolan Falkgatan 10, Karlstad
Hagaborgsskolan Länsmansgatan 1, Karlstad
Herrhagsskolan Karlagatan 28, Karlstad
Hultsbergsskolan Nils Holgerssons väg 2, Karlstad
Ilandaskolan Ilandavägen 50, Karlstad
Internationella Engelska Skolan Gruvgången 4, Karlstad
Kronoparksskolan Flöjtgatan 61, Karlstad
Kroppkärrsskolan Inkörsvägen 3, Karlstad
Kvarnbergsskolan Ölmegatan 10, Karlstad
Mariebergsskolan Rosenborgsgatan 28, Karlstad
Nordic International School Orrholmsgatan 4
Norrstrandsskolan Norra allén 33, Karlstad
Nyeds skola Graningevägen 2A, Molkom
Orrholmsskolan Tullhusgatan 41, Karlstad
Rudsskolan Nokiagatan 1, Karlstad
Råtorpsskolan Fagerstagatan 6, Karlstad
Skattkärrsskolan Skattkärrsvägen 44-46, Skattkärr
Skåreskolan Ilandavägen 34, Karlstad
Stellatus Oldevigsgatan 3, Karlstad
Stockfallets skola Furbråtsgatan 5, Karlstad
Stodeneskolan Ingefärsvägen 2, Karlstad
Södra Råtorps skola Råtorps Parkgata 9, Karlstad
Thoren Framtid Kasernhöjden 30, Karlstad
Tuggeliteskolan Bärnstensvägen 4, Karlstad
Vallargärdets skola Diamantvägen 12, Karlstad
Vålbergsskolan Åslidsgatan 4B, Karlstad
Väse skola Guståsgatan 6A, Väse
Västerstrandsskolan Solviksgatan 34, Karlstad