Hitta och jämför alla grundskolor

30 träffar inom Grundskolor
Grundskola Jämför med andra
Kvarnbergsskolan
Ölmegatan 10, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 37 23

En skola för ALLA är viktigt för oss på Kvarnbergsskolan. Med forskningen som utgångspunkt strävar vi efter att skapa en kreativ miljö för stor som liten.

Mariebergsskolan
Rosenborgsgatan 28, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 30 18

Mariebergsskolan är en av Karlstads mest populära 7-9 skolor. Mariebergsskolan är ganska liten, alla känner alla och samhörigheten mellan elever uppstår naturligt. Skolan kännetecknas av att ha en engagerad och kompetent personal samt en varm och trivsam atmosfär som ger eleverna de bästa förutsättningar att nå målen i läroplanen.

Nordic International School
Orrholmsgatan 4
Se på kartsidan
Telefon
0734-34 52 59

Nordic International School är en grundskola med internationell profil för årskurs 4-9. Vi ställer höga krav på ordning reda, utbildar tvåspråkigt på svenska och engelska och använder undervisningsmetoder som har stöd i internationell forskning. Skolan grundades hösten 2018 och ligger i nyrenoverade lokaler på Orrholmen i Karlstad.

Norrstrandsskolan
Norra allén 33, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 31 16

Norrstrandsskolan är Karlstads största grundskola med ca 730 elever årskurs 4-9 och ett 20-tal särskoleelever i en skola som upptar ett kvarter i centrala Karlstad. Skolområdets motto är: ”För lärandet - i tiden”. Alla ska mötas med respekt för sin individ och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter. Alla ska vara en del av gemenskapen.

Nyeds skola
Graningevägen 2A, Molkom
Se på kartsidan
Telefon
054-540 29 75

På Nyeds skola upplever eleverna att deras studier har en direkt anknytning till livet och samhället. Våra elever får individuella och bra förutsättningar att lyckas med sina studier och känna lust att lära.

Orrholmsskolan
Tullhusgatan 41, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 30 18

Orrholmsskolan ligger centralt belägen men ändå i naturskön miljö. Vi omges av vänervikarna Orrholmsviken och Tullholmsviken. Vi har närhet till Stadsträdgården, Orrleken, Naturrum och Mariebergsskogen.

Rudsskolan
Nokiagatan 1, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 34 34

Rudsskolan - en målmedveten skola i tiden
Här finns kompetenta lärare som gör att du som elev blir väl rustad för framtiden.

Råtorpsskolan
Fagerstagatan 6, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 34 94

På Råtorpsskolan är alla barn allas barn. Råtorpsskolan är en F-6 skola. På skolan finns ca 230 elever. Vi har flera byggnader på skolgården. Vårt äldsta hus – Äppelbo – är snart 100 år och vår nya gymnastiksal blev färdig våren 2012.

Skattkärrsskolan
Skattkärrsvägen 44-46, Skattkärr
Se på kartsidan
Telefon
054-540 36 35

Vår helhetsidé, som färgar alla beslut, är: "Alla ska känna trygghet och glädje i en positiv miljö som gynnar ett lustfyllt lärande".

Skåreskolan
Ilandavägen 34, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 35 90

Välkommen till Skåreskolan. Skåreskolan tar emot elever från förskoleklass till och med år 6. Det finns två fritidshem; Humlan och Solrosen. På skolan går cirka 300 elever. Skåreskolans profil är Miljö och Hälsa.

30 träffar inom Grundskolor
Grundskola Adress Jämför med andra
Kvarnbergsskolan Ölmegatan 10, Karlstad
Mariebergsskolan Rosenborgsgatan 28, Karlstad
Nordic International School Orrholmsgatan 4
Norrstrandsskolan Norra allén 33, Karlstad
Nyeds skola Graningevägen 2A, Molkom
Orrholmsskolan Tullhusgatan 41, Karlstad
Rudsskolan Nokiagatan 1, Karlstad
Råtorpsskolan Fagerstagatan 6, Karlstad
Skattkärrsskolan Skattkärrsvägen 44-46, Skattkärr
Skåreskolan Ilandavägen 34, Karlstad