Hitta och jämför alla vårdboenden och trygghetsboenden

Om du beviljas plats på vårdboende ska du få ett erbjudande om plats inom tre månader. Du kan lämna önskemål om vilket eller vilka boenden du helst vill flytta till. Boendena har olika inriktningar; boende för personer med demenssjukdom, boende för långtidssjuka eller trygghetsboende. Vi försöker alltid, i möjligaste mån, erbjuda dig en plats på något av de boenden som du önskat.

16 träffar inom Vårdboenden och trygghetsboenden
Vårdboende och trygghetsboende Jämför med andra
Brattska, Vålberg
Brattgårdsgatan 34, Vålberg
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Brattska gården ligger i Vålberg och består av fem avdelningar. Vårdboendet riktar sig till personer med demenssjukdom samt äldre personer och långtidssjuka. Här arbetar vi aktivt för att du ska få ett så tryggt och trivsamt boende som möjligt. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Fryken, Rud
Mossgatan 85, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Frykens vårdboende ligger på Rud och består av fem avdelningar. Boendet är anpassat för äldre personer med demenssjukdom. Här arbetar vi aktivt för att du ska få ett så tryggt och trivsamt boende som möjligt. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Granberga, Väse
Storgatan 30, Väse
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Granberga ligger i Väse, 25 km öster om Karlstad. Här finns tre avdelningar för personer med demenssjukdom. Här arbetar vi aktivt för att du ska få ett så tryggt och trivsamt boende som möjligt. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Gruvan, Centrum
Kungsgatan 6, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Gruvan ligger i centrala Karlstad, ca 300 meter från stora torget. Boendet är anpassat för äldre personer med demenssjukdom. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Gunnern, Rud
Rudsgårdsvägen 4, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Gunnerns vårdboende ligger på Rud och består av fyra våningar med en avdelning per våning. Boendet är anpassat för äldre personer med demenssjukdom. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Hagaborgs trygghetsboende
Hagaborgsgatan 13 och 20, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Hagaborg trygghetsboende ligger beläget i stadsdelen Norrstrand 1.5 km från Karlstad centrum. Boendet erbjuder personer med särskilda behov en trygg och anpassad boendeform. Här bor du i egen lägenhet med stöd av hemtjänstinsatser. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Källans trygghetsboende
Centrumvägen 8, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Källans trygghetsboende ligger i Skåre, 9 km norr om Karlstad. Här finns tre huskroppar med 34 lägenheter för boende med hemtjänst och ett gruppboende med 8 lägenheter för personer med demenssjukdom. Här arbetar vi aktivt för att du ska få ett så tryggt och trivsamt boende som möjligt. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Oskarslund
Gruvgången 130, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Oskarslund vårdboende är anpassat för personer med demenssjukdom och består av sex avdelningar. Varje avdelningsflygel har en egen matsal och ett vardagsrum med braskamin. Här arbetar vi aktivt för att du ska få så trivsamt boende som möjligt. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun

Pelargården, Våxnäs
Ventilgatan 22, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Pelargårdens vårdboende ligger på Våxnäs. Här finns tre våningar med lägenheter för personer med demenssjukdom. I huset bredvid ligger Våxnäs trygghetsboende. En del aktiviteter anordnas tillsammans mellan husen. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Ruds trygghetsboende
Vänortsgatan 9 och 11, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Ruds trygghetsboende ligger i stadsdelen Rud. Här bor du i egen lägenhet med stöd av hemtjänst. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

16 träffar inom Vårdboenden och trygghetsboenden
Vårdboende och trygghetsboende Adress Jämför med andra
Brattska, Vålberg Brattgårdsgatan 34, Vålberg
Fryken, Rud Mossgatan 85, Karlstad
Granberga, Väse Storgatan 30, Väse
Gruvan, Centrum Kungsgatan 6, Karlstad
Gunnern, Rud Rudsgårdsvägen 4, Karlstad
Hagaborgs trygghetsboende Hagaborgsgatan 13 och 20, Karlstad
Källans trygghetsboende Centrumvägen 8, Karlstad
Oskarslund Gruvgången 130, Karlstad
Pelargården, Våxnäs Ventilgatan 22, Karlstad
Ruds trygghetsboende Vänortsgatan 9 och 11, Karlstad