Hitta och jämför alla vårdboenden och trygghetsboenden

Om du beviljas plats på vårdboende ska du få ett erbjudande om plats inom tre månader. Du kan lämna önskemål om vilket eller vilka boenden du helst vill flytta till. Boendena har olika inriktningar; boende för personer med demenssjukdom, boende för långtidssjuka eller trygghetsboende. Vi försöker alltid, i möjligaste mån, erbjuda dig en plats på något av de boenden som du önskat.

16 träffar inom Vårdboenden och trygghetsboenden
Vårdboende och trygghetsboende Jämför med andra
Sveagatan, Herrhagen
Sveagatan 10, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-10 19 25

Sveagatan ligger i stadsdelen Herrhagen. Boendet består av tre våningar med 10 platser på varje våning. Vårdboendet är anpassat för personer med demenssjukdom. I närområdet finns Herrhagsparken, butiker och kollektivtrafik. Verksamheten drivs på entreprenad av Vardaga Äldreomsorg AB.

Villa Orrholmen, Orrholmen
Tullhusgatan 10, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
073-506 59 54

Villa Orrholmen ligger på stadsdelen Orrholmen. Villa Orrholmen har 60 platser och är beläget i de tre nedre våningsplanen i en ny, hög byggnad som i övrigt består av bostadsrätter. Verksamheten drivs på entreprenad av Vardaga Äldreomsorg AB.

Våxnäs trygghetsboende
Ventilgatan 18, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Våxnäs trygghetsboende ligger i stadsdelen Våxnäs. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Vänerviken, Skattkärr
Andstigen 6, Skattkärr
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Vänervikens vårdboende ligger i Skattkärr, 15 km öster om Karlstads centrum. Vårdboendet är anpassat för personer med demenssjukdom. Här arbetar vi aktivt för att du ska få ett så tryggt och trivsamt boende som möjligt. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Zakrisdal
Storkullegatan 11, Karlstad
Se på kartsidan
Telefon
054-540 00 00

Zakrisdals vårdboende ligger i stadsdelen Zakrisdal och består av tre avdelningar. Hela boendet är anpassat för personer med demenssjukdom. Här arbetar vi aktivt för att du ska få ett så tryggt och trivsamt boende som möjligt. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Åsbacka, Molkom
Stationsgatan 2, Molkom
Se på kartsidan
Telefon
07-010 430 37

Åsbacka ligger i centrala Molkom 3 mil norr om Karlstad, med utsikt över Molkomssjön. Vårdboendet består av 8 avdelningar där vissa är speciellt anpassade för personer med demenssjukdom. Det finns flera uteplatser och gångvägar på enheten. Miljön på Åsbacka präglas av en familjär atmosfär och många spontana mötesplatser för våra kunder. Verksamheten drivs på entreprenad av Vardaga Äldreomsorg AB.

16 träffar inom Vårdboenden och trygghetsboenden
Vårdboende och trygghetsboende Adress Jämför med andra
Sveagatan, Herrhagen Sveagatan 10, Karlstad
Villa Orrholmen, Orrholmen Tullhusgatan 10, Karlstad
Våxnäs trygghetsboende Ventilgatan 18, Karlstad
Vänerviken, Skattkärr Andstigen 6, Skattkärr
Zakrisdal Storkullegatan 11, Karlstad
Åsbacka, Molkom Stationsgatan 2, Molkom