Hitta och jämför service

Här kan du söka och jämföra service från Karlstads kommuns olika utförare och från privata aktörer. Du kan välja den utförare som passar dig bäst inom de områden där det finns valfrihet, det vill säga inom förskola, grundskola, gymnasieskola, hemtjänst och vårdboende.  

 

   

Du kan också leta reda på och jämföra bland den service som Karlstads kommun ger inom andra områden; exempelvis badplatser, bibliotek eller idrottshallar.

Visa utifrån:

Familj och relation

Förskoleverksamhet

Jämför Karlstad med andra kommuner

Kultur

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Skola

Skolbarnomsorg