Hitta och jämför service

Här kan du söka och jämföra service från Karlstads kommuns olika utförare och från privata aktörer. Du kan välja den utförare som passar dig bäst inom de områden där det finns valfrihet, det vill säga inom förskola, grundskolahemtjänst och boenden för äldre.

Du kan också jämföra annan service som Karlstads kommun ger inom olika områden, exempelvis bibliotek eller idrottshallar.

Visa utifrån:

Familj och relation

Fritid

Förskoleverksamhet

Hushåll

Jämför Karlstad med andra kommuner

Kultur

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Skola

Skolbarnomsorg

Äldreomsorg