Kommunalt - Lekplats - Sjöstad

Sjöstads lekplats, Sjöstad

  • Sjöstads lekplats
    Sjöstads lekplats

Sjöstads lekplats är en mellanstor stadsdelslekplats placerad i ett mindre grönområde. Lekplatsen har tematiserats utifrån stadsdelens namn som lockar fram associationer med bäring på sjöar, flytetyg, sjöns fauna och livet till sjöss. Här finns det gungor, en båtformad klätterställning och tillgänglighetsanpassad sandlek. I anslutning till lekplatsen finns en grusplan.

Jämför med andra
Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Lekplats
Belägen i
Sjöstad