Kommunalt - Vårdboende och trygghetsboende - Väse

Granberga, Väse

 • Granbergas vårdboende

Granberga ligger i Väse, 25 km öster om Karlstad. Här finns tre avdelningar för personer med demenssjukdom. Här arbetar vi aktivt för att du ska få ett så tryggt och trivsamt boende som möjligt. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Jämför med andra

Mer om oss

MÅL OCH INRIKTNING
Granbergas vårdboende är anpassad för personer med demenssjukdom. 

Vi gör vi det möjligt för dig att behålla så mycket som möjligt av din tidigare livsstil. Morgonpigg eller kvällspigg– det är dina vanor och behov som styr. Är du intresserad av t.ex. promenader ute, konst eller musik så fångar vi upp det.

Att bo på vårdboende innebär:

 • Att du har ett biståndsbedömt beslut för särskilt boende.
 • Att hushållsel och marksända Tv-kanaler ingår i hyran
 • Vill du se fler Tv-kanaler kan du beställa abonnemang från hyresvärden som du betalar för själv
 • Att du själv inreder lägenheten. Höj- och sänkbar säng med madrass finns på boendet
 • När lägenheten möbleras önskar vi att den möbleras så att hjälpmedel lätt kan användas. Rådgör gärna med personalen
 • Att du betalar hyra, hemförsäkring, telefon, medicin, vårdavgift, mat, läkarbesök, frisör och fotvård

BOENDEMILJÖ
Vårdboendet ligger i det lantliga Väse ca 25 km öster om Karlstad och består av tre avdelningar. På nedre plan finns avdelningen Rönnen med 9 lägenheter. På överplan ligger avdelningen Eken med 7 lägenheter och avdelningen Linden med 9 lägenheter. 

Granberga har en fin trädgård med planteringar och trädgårdsmöbler. Man kan promenera i trädgården fritt innanför staketet. Granberga har en förskola och skola som granne och många av de boende finner nöje att titta på när barnen leker.

På entréplan har vi ett allrum med mycket fönster och öppen planlösning. Där har vi en hel del aktiviteter. T.ex. Boule, musikunderhållning av olika slag, caféverksamhet etc.

MAT/ MÅLTIDER
Huvudmåltiderna är frukost, lunch och middag. Mellan varje måltid erbjuds fikastunder med tilltugg. Lunch och middag levereras till boendet. Senare på kvällen serveras kvällsmat och blir man hungrig på natten så kan man alltid få nattmacka eller enklare mat av personalen. Frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat betalar du i efterskott på räkning. Du betalar bara för de måltider du äter. Det innebär att om du är borta någon eller några dagar reduceras räkningen. 

PERSONALENS KOMPETENS OCH BEMANNING
På varje avdelning finns utbildad vårdpersonal och vi strävar efter att all personal ska ha vårdutbildning. Omvårdnadspersonal finns i tjänst på boendet dygnet runt. Bemanningen kan variera över dygnet.

Sjuksköterska
Enhetens sjuksköterska arbetar dagtid. Om det finns behov av kontakt med sjuksköterska andra tider kontaktar vårdpersonalen tjänstgörande sjuksköterska i kommunen. 

Sjuksköterskan observerar, gör bedömningar och behandlingar för att kunna tillgodose dina medicinska behov. 

Sjuksköterskan ger råd, stöd, instruktioner till dig som vårdtagare, dina anhöriga och omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Exempel på detta är läkemedel, sårvård, kost, sömn, inkontinens och vård i livets slutskede. Sjuksköterskan tar vid behov kontakt med ansvarig läkare.

ARBETSTERAPEUT/FYSIOTERAPEUT/SJUKGYMNAST
Utifrån vårdbegäran från omvårdnadspersonalen gör arbetsterapeuten, fysioterapeuten/sjukgymnasten en bedömning av aktuellt problem som påverkar det dagliga livet.
Rehabiliteringsarbetet sker i nära samarbete med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och omvårdnadspersonal. En stor del av träningen utförs av omvårdnadspersonal på boendet. 

KONTAKTPERSONAL
Du kommer att få två kontaktpersonal som har huvudansvaret för planeringen av din omvårdnad. Det är i första hand kontaktpersonalen du ska vända dig till om du har synpunkter på din omvårdnad.

Kontaktpersonalen kan efter överenskommelse ansvara för en handkassa till mindre inköp om behov finns. Personalen ansvarar dock inte för smycken och andra värdesaker. 

INFLYTANDE
Vården och omsorgen utförs efter de behov du har. Vid inflyttning kommer du att erbjudas ett välkomstsamtal där din utsedda kontaktpersonal och enhetschef tillsammans med dig går igenom hur dina behov av vård- och omsorg ser ut och eventuella önskemål om hur vården och omsorgen skall utföras. I de fall du inte själv kan närvara vid välkomstsamtalet så är det bra om din/dina anhöriga kan vara med. Efter samtalet skriver kontaktpersonalen en genomförandeplan som sedan ligger till grund för utförande. Genomförandeplanen ska godkännas av dig eller din anhörig.

GE KLAGOMÅL OCH BERÖM
Vi inom kommunens vård och omsorg tycker det är viktigt att få reda på när vår verksamhet fungerar bra eller när den inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheten att rätta till misstag och utveckla det som är bra. 

Dina synpunkter är viktiga impulser till att förbättra. Vill du inte skriva så kan du också ta kontakt och prata med din kontaktpersonal eller den närmaste chefen, det går lika bra.
Dina synpunkter skickas till ledningskontoret inom vård- och omsorgsförvaltningen som vidarebefordrar dem till den som är ansvarig. Dina synpunkter registreras precis som alla inkomna handlingar till kommunen. Dina personuppgifter lämnas enbart ut till de som tar emot och handlägger dina synpunkter.

ANHÖRIGA/ NÄRSTÅENDE
Vi på Granberga är mycket måna om att ha goda relationer och god kontakt med anhöriga och/eller närstående. Vi vill att anhöriga/närstående också skall känna trygghet över att vi tar hand om deras nära och kära på ett bra sätt. Anhörig kan alltid vända sig till personalen på avdelningen, sjuksköterskan eller enhetschefen med sina frågor. 

AKTIVITETER
På Granberga försöker vi tillmötesgå önskemål från de boende gällande aktiviteter. Det finns möjlighet till utevistelse. Under sommaren nyttjar vi vår utemiljö för aktiviteter och måltider. Vi har aktivitetsombud som planerar för gemensamma aktiviteter på boendet.

I samarbete med aktivitetssamordnarna så ordnas större tillställningar. Ett större café med underhållning. "Det stora kaffekalaset" då det bjuds på ett riktigt gammeldags kaffekalas med finporslin och kaffekannor. Tillsammans med pensionärerna bakar vi kakor och bullar och tårtor.

Vi lägger stor vikt på det dagliga som att läsa dagstidning tillsammans, "Spabehandling" med händer och fötter, bevara traditioner och markera vardag och helg, sätter frö, bakar, löser korsord, ordspråk, spelar spel etc. En gång i veckan kommer några musiker och bjuder på musik och allsång. Svenska kyrkan har kaffestund på husen.

ÖVRIGT
Frisör och fotvård finns i närheten och kan även komma till boendet vid behov.

PRAKTISK INFORMATION

Granberga har adress:
Storgatan 30
66057 Väse

 • Entrédörren är låst. Besökande hänvisas till ringklocka som finns vid entrén.
 • Vid eventuell brand låses alla dörrar upp automatiskt. Automatlarm går till SOS.
 • Personal ska alltid kontaktas om någon boende vill följa med ut.
 • Alla våra eluttag är jordade. Om kontakter i armatur behöver bytas för att passa i våra eluttag måste arbetet utföras av fackman.
 • Internt trygghetslarm finns. Det fungerar även som nyckel till bland annat lägenhetsdörren.
 • Om intresse finns att flytta till Granberga ber vi er att ta kontakt med biståndskontoret i kommunen. Alla våra lägenhetsplatser går genom biståndsbeslut.

 

KONTAKT

Enhetschef   054-540 59 93                     

Eken  054-540 59 94

Rönnen  054-540 59 95

Linden  054-540 59 96

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vårdboende och trygghetsboende
Belägen i
Väse