Fristående/privat - Personlig assistans - Karlstad

Fröken Fridas Assistans

  • Fröken Fridas Assistans

Fröken Fridas Assistans är ett familjärt företag som tillhandahåller personlig assistans för barn, unga vuxna och vuxna. Vi arbetar med stort fokus på helheten vad gäller assistansen och vår målsättning är att vara en del i denna helhet. En av Fröken Fridas Assistans främsta värdegrunder är att bygga långa, trygga relationer med våra kunder. Vi värnar om den personliga kontakten och närheten.

Jämför med andra

Mer om oss

VERKSAMHETSIDÈ
Vårt yttersta mål är att leverera en förväntad och trygg assistans till våra kunder. Vi vill också rekrytera assistenter som ser en långsiktighet i sitt arbete. Vi arbetar alltid utifrån tre ledord: Helhet - Närhet - Tillit.

PERSONAL OCH KOMPETENS
I företaget finns en stor erfarenhet av såväl assistent- som föräldra- och syskonperspektiv, vilket skapar en förståelse i mötet med våra kunder och assistenter. De anställda har en bred erfarenhet av olika funktionsnedsättningar och även en väl inarbetad kultur samt värdegrund som genomsyrar den operativa verksamheten.

INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET
Varje kund har ett stort inflytande och medbestämmande under hela uppdragets period. Det är alltid kunden som i slutändan väljer sina personliga assistenter efter en noggrann rekryteringsprocess. Rekryteringen utgår alltid från en kravspecifikation som är framtagen mellan kunden och Fröken Fridas Assistans. 

KONTAKT
Fröken Fridas Assistans, Gullbergs Strandgata 36A, 411 04 Göteborg
Telefon: 031-383 26 40
E-post: info@frokenfridas.se
Hemsida: www.frokenfridas.se

Organisationsform
Fristående/privat
Typ av service
Personlig assistans
Belägen i
Karlstad