Kommunalt - Vandringsled och/eller naturreservat -

Fågeltorn vid Djupdalen

  • Bild Djupdalens fågeltorn
    Fågeltornet vid Djupdalen

Från fågeltornet kan du ta del av det rika fågellivet i våtmarken vid Djupdalen

Jämför med andra

Mer om oss

På Djupdalens avfallsanläggning förvarar och återvinner Karlstads Energi olika typer av avfall och en anlagd våtmark renar vattnet från avfallsanläggningen.

Vid våtmarkens reningsdammar finns ett rikt fågelliv och här har både vanliga arter och en del för Karlstadstrakten mer ovanliga fåglar kunnat beskådas. Några av de fåglar du kan se här föredrar mindre sjöar med riklig vegetation och häckar här vid Djupdalen. Andra fåglar är tillfälliga besökare eller har sina jaktmarker kring dammarna. Exempel på fåglar som har setts vid Djupdalens reningsdammar är knipa, sothöna, rörhöna, enkelbeckasin, svarthakedopping, smådopping, skedand, årta och brun kärrhök.

För att underlätta för fågelintresserade besökare finns ett fågeltorn sedan 2009 vid dammarna. Fågeltornet hittar du intill vägen mot Djupdalens avfallsanläggning.

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Edsgatan, Utanför Karlstad