Fristående/privat - Vandringsled och/eller naturreservat - Molkom

Björketorp

Björketorps by är ett vackert beläget naturområde strax utanför Molkom. Kring den utdikade sjön Björklången kan man njuta av ett småskaligt odlingslandskap.

Jämför med andra

Mer om oss

Området kring Björketorps by är 13 hektar stort och består av vackra naturbetesmarker, mindre, naturskogslika lövskogar, åkrar och betade åkerholmar med mycket grov asp. Naturbetesmarken utgörs av steniga björkhagar med spridda enbuskar.

Djur och natur
Området har stora skönhetsvärden och i delar av hagen finns en fin hagmarksflora med bland annat ormrot, backnejlika och nattviol. På våren är de mindre intensivt betade partierna översållade med vitsippor. I de grova asparna häckar skogsduva, gröngöling och spillkråka. Här finns även en intressant moss- och lavflora, främst med arter knutna till asp.

Hitta hit
Björketorp ligger cirka 3,2 mil norr om Karlstad. Följ väg 63 norrut från Karlstad mot Molkom och Filipstad. Strax väster om Molkoms tätort svänger du norrut in på vägen mot Björketorp. Efter ca 2,6 kilometer, precis efter en liten nedförsbacke svänger du vänster och följer vägen förbi ett par bostadshus och fram till en ladugård. Här parkerar du bilen, och promenerar längs en körväg som tar dig ner till området.

Organisationsform
Fristående/privat
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Molkom