Kommunalt - Vandringsled och/eller naturreservat - Arnön

Värmlandsskärgården, naturreservat

  • Badstranden Stora Björnrukan

Naturreservatet Värmlandskärgården omfattar en zon av öar och i viss mån fastlandsuddar utefter Vänerns norra strand och sträcker sig över fem kommuner – Hammarö, Grums, Karlstad, Kristinehamn och Säffle. De delar av reservatet som ligger inom Karlstads kommun är i huvudsak Arnöns skärgård.

Jämför med andra

Mer om oss

Värmlandskärgården är en skärgård som till stora delar har obebyggda stränder och därför kan de som passerar och vistas här uppleva en unik skärgårdsnatur. Värmlandskärgården är trots sin stora utbredning, svagt påverkad och i mycket liten grad ianspråktagen av den enskilda människan.

Arnöskärgården, som är Karlstads del av naturreservatet Värmlandsskärgården har mycket varierande utseende beroende på höjdvariationer och berggrund.

Välbesökt lång sandstrand

Arnöskärgården kännetecknas av flacka, magra klippstränder med vindpinade mariga tallar och lavklädda hällar med insprängda sandstränder. Längst ut på Arnön ligger Stora Björnrukan, en välbesökt, vidsträckt sandstrand.

Intressanta växter

Växtligheten på strändernas klippor och hällar är särskilt intressant då det här finns växter som normalt hör hemma längs svenska västkusten. Förutom oceaniska mossor och lavar finns även växter som klockljung och kustarun.

Hitta hit

Vill du nå skärgården från landsidan åker du E 18 österut från Karlstad, tar av vid Väse och åker söderut till Arnön. Detta gäller fastlandsdelen. I övrigt är man hänvisad till att ta sjövägen. Bra naturhamnar finns vid Koberget, på nordöstra udden av Västra Tormesön och framför allt på Timmeröarna.

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Arnön