Kommunalt - Vårdboende och trygghetsboende - Haga

Gruvan, Centrum

  • Gruvans vårdboende

Gruvan ligger i centrala Karlstad, ca 300 meter från stora torget. Boendet är anpassat för äldre personer med demenssjukdom. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Jämför med andra

Mer om oss

MÅL OCH INRIKTNING
Gruvan består av tre avdelningar; Topasen, Rubinen och Ametisten som är anpassade för personer med demenssjukdom. Här arbetar vi aktivt för att du ska få ett så tryggt och trivsamt boende som möjligt. 

Att bo på vårdboende innebär:

  • Att du har ett biståndsbedömt beslut för särskilt boende.
  • Att du har ett eget kontrakt på lägenheten. TV-licens och hushållsel ingår i hyran.
  • Att du själv inreder lägenheten. Höj- och sänkbar säng med madrass finns på boendet.
  • Att du betalar hyra, hemförsäkring, telefon, medicin, vårdavgift, mat, läkarbesök, frisör och fotvård. 

BOENDEMILJÖ
Gruvan ligger i centrala Karlstad, strax nedanför Domkyrkan, 300 meter från stora torget. Varje av de tre våningarna består av 11 lägenheter. Några av lägenheterna har balkong och det finns en takterrass på våning 2 som är till för alla tre våningarna. 

MAT/ MÅLTIDER
Lunch och middag levereras varm från barn- och ungdomsförvaltningen. Frukost och mellanmål tillagas på respektive våning. Frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat betalar du i efterskott på räkning. Du betalar bara för de måltider du äter. Det innebär att om du är borta någon eller några dagar reduceras räkningen. 

PERSONALENS KOMPETENS OCH BEMANNING
Det finns omvårdnadspersonal dygnet runt. Bemanningen varierar under dag, kväll, natt och helg. Vi strävar efter att all personal ska ha vårdutbildning.

SJUKSKÖTERSKA
Enhetsansvarig sjuksköterska arbetar dagtid. Om det finns behov av kontakt med sjuksköterska andra tider kontaktar vårdpersonalen tjänstgörande sjuksköterska.
Sjuksköterskan ger råd, stöd och instruktioner till dig, dina anhöriga och omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Exempel på detta är läkemedel, sårvård, kost, sömn, inkontinens och vård i livets slutskede. S
juksköterskan tar vid behov kontakt med ansvarig läkare.

ARBETSTERAPEUT/FYSIOTERAPEUT/SJUKGYMNAST
Utifrån vårdbegäran från omvårdnadspersonalen gör arbetsterapeuten, fysioterapeuten/sjukgymnasten en bedömning av aktuellt problem som påverkar det dagliga livet.
Rehabiliteringsarbetet sker i nära samarbete med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och omvårdnadspersonal. En stor del av träningen utförs av omvårdnadspersonal på boendet. 

KONTAKTPERSONAL
Du kommer att få två kontaktpersonal som har huvudansvaret för planeringen av din omvårdnad. Det är i första hand kontaktpersonalen du ska vända dig till om du har synpunkter på din omvårdnad.

Kontaktpersonalen kan efter överenskommelse ansvara för en handkassa till mindre inköp om behov finns. Personalen ansvarar dock inte för smycken och andra värdesaker. 

INFLYTANDE
Vården och omsorgen utförs efter dina önskemål och behov.

Vid inflyttning kommer du att erbjudas ett välkomstsamtal där din utsedda kontaktpersonal och enhetschef tillsammans med dig går igenom hur dina behov av vård- och omsorg ser ut och eventuella önskemål om hur vården och omsorgen skall utföras. I de fall du inte själv kan närvara vid välkomstsamtalet så är det bra om anhöriga/närstående kan vara med. Kontaktpersonalen upprättar en genomförandeplan som sedan ligger till grund för utförande. Genomförandeplanen ska godkännas av dig eller din anhörig.

GE KLAGOMÅL OCH BERÖM
Vi inom kommunens vård och omsorg tycker det är viktigt att få reda på när vår verksamhet fungerar bra eller när den inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheten att rätta till misstag och utveckla det som är bra.

Dina synpunkter är viktiga för oss. Muntliga och skriftliga.
Dina synpunkter skickas till ledningskontoret inom vård- och omsorgsförvaltningen som vidarebefordrar dem till den som är ansvarig. Dina synpunkter registreras precis som alla inkomna handlingar till kommunen. Dina personuppgifter lämnas enbart ut till de som tar emot och handlägger dina synpunkter.

ANHÖRIGA/ NÄRSTÅENDE
Anhöriga och närstående är alltid välkomna att hälsa på.

AKTIVITETER
Vi ordnar med aktiviteter både enskilt och i grupp. Vi lägger stor vikt på det dagliga som att läsa dagstidningen tillsammans, "spabehandling" för händer och fötter, bevara traditioner och markera vardag och helg. Vi bakar, löser korsord, erbjuder högläsning och gymnastik. promenader utomhus erbjuds så ofta vädret tillåter. Under våren och hösten har vi musikunderhållning på våningarna en gång i veckan. Promenader sker i närområdet dvs. i stadsmiljö

PRAKTISK INFORMATION
Adress:
Kungsgatan 6A
652 24 Karlstad 
Det är viktigt att du gör en adressändring!

  • Ytterdörren är låst. Besökare hänvisas till ringklockan som finns vid ytterdörren
  • Det är viktigt att kontakta personalen om någon annan boende vill följa med dig ut.
  • På våningen 5 i huset finns även privata lägenheter.
  • Vid eventuell brand låses alla dörrar upp automatiskt, automatlarm går till SOS.
  • Vi ser gärna att anhöriga/närstående följer med till tandläkare, läkare, fotvård, frisör.


KONTAKT

Enhetschef        054-540 60 14

Topasen            054-540 59 70

Rubinen            054-540 59 72

Ametisten         054-540 59 73   
  

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vårdboende och trygghetsboende
Belägen i
Haga