Kommunalt - Vårdboende och trygghetsboende - Kronoparken

Kronogårdens trygghetsboende

 • Kronogården

Kronogården är belägen i stadsdelen Kronoparken ca 7 km nordöst om Karlstad centrum och består av två avdelningar. Trygghetsboendet riktar sig till äldre personer och långtidssjuka. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Jämför med andra

Mer om oss

MÅL OCH INRIKTNING
Kronogårdens trygghetsboende är anpassat för äldre personer med omfattande behov av vård och omsorg. Här arbetar vi aktivt för att du ska få ett så tryggt och trivsamt boende som möjligt.

Att bo på vårdboende innebär:

 • Att du har ett biståndsbedömt beslut för särskilt boende.
 • Att du har ett eget kontrakt på lägenheten. TV-licens och hushållsel ingår i hyran.
 • Att du själv inreder lägenheten. Höj- och sänkbar säng med madrass finns på boendet.
  När lägenheten möbleras önskar vi att den möbleras så att hjälpmedel lätt kan användas. Rådgör gärna med personalen.
 • Att du betalar hyra, hemförsäkring, telefon, medicin, vårdavgift, mat, läkarbesök, frisör och fotvård. 

BOENDEMILJÖ
Trygghetsboendet ligger på Kronoparken i ett bostadsområde i närheten av grönområde och består av två avdelningar för långtidssjuka. Trygghetsboendet har totalt 29 lägenheter. På översta våningen finns en stor terrass med trädgårdsmöbler om man vill sitta ute.

Det är ca 500 meter till Kronoparken centrum med vårdcentral, apotek, frisör, postombud och affärer. Kollektivtrafik 200 meter.

Vid behov kan fotvård och frisör komma till boendet

MAT/ MÅLTIDER
Lunch och middag levereras från barn- och ungdomsförvaltningen. Frukost och mellanmål tillagas på respektive våning. Frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat betalar du i efterskott på räkning. Du betalar bara för de måltider du äter. Det innebär att om du är borta någon eller några dagar reduceras räkningen. 

PERSONALENS KOMPETENS OCH BEMANNING
Det finns omvårdnadspersonal dygnet runt. Bemanningen varierar under dag, kväll, natt och helg. Vi strävar efter att all personal ska ha vårdutbildning.

SJUKSKÖTERSKA
Enhetsansvarig sjuksköterska arbetar dagtid. Om det finns behov av kontakt med sjuksköterska andra tider kontaktar vårdpersonalen tjänstgörande sjuksköterska.

Sjuksköterskan ger råd, stöd och instruktioner till dig, dina anhöriga och omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Exempel på detta är läkemedel, sårvård, kost, sömn, inkontinens och vård i livets slutskede. Sjuksköterskan tar kontakt med ansvarig läkare när problem uppstår.  

ARBETSTERAPEUT/SJUKGYMNAST/FYSIOTERAPEUT
Insatser från arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut bedöms utifrån behov

Utifrån vårdbegäran från omvårdnadspersonalen gör arbetsterapeuten/sjukgymnasten/fysioterapeuten en bedömning av aktuellt problem som påverkar det dagliga livet. Rehabiliteringsarbetet sker i nära samarbete med arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut och omvårdnadspersonal. En stor del av träningen utförs av omvårdnadspersonal på boendet.

INFLYTANDE
Vården och omsorgen utförs efter dina önskemål och behov.

Du kommer att få kontaktpersonal som ansvarar för planeringen av din omvårdnad. Det är i första hand kontaktpersonalen du ska vända dig till om du har synpunkter på din omvårdnad.

Vid inflyttning kommer du att erbjudas ett välkomstsamtal där din utsedda kontaktpersonal och enhetschef tillsammans med dig går igenom hur dina behov av vård- och omsorg ser ut och eventuella önskemål om hur vården och omsorgen skall utföras. I de fall du inte själv kan närvara vid välkomstsamtalet så är det bra om anhöriga/närstående kan vara med. Kontaktpersonalen upprättar en genomförandeplan som sedan ligger till grund för utförande. Genomförandeplanen ska godkännas av dig eller din anhörig.

Kontaktpersonalen kan efter överenskommelse ansvara för en handkassa till mindre inköp/fickpengar om behov finns. Personalen ansvarar dock inte för smycken och andra värdesaker.

GE KLAGOMÅL OCH BERÖM
Vi inom kommunens vård och omsorg tycker det är viktigt att få reda på när vår verksamhet fungerar bra eller när den inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheten att rätta till misstag och utveckla det som är bra.

Dina synpunkter är viktiga för oss. Muntliga och skriftliga.
Dina synpunkter skickas till ledningskontoret inom vård- och omsorgsförvaltningen som vidarebefordrar dem till den som är ansvarig. Dina synpunkter registreras precis som alla inkomna handlingar till kommunen. Dina personuppgifter lämnas enbart ut till de som tar emot och handlägger dina synpunkter.

ANHÖRIGA/ NÄRSTÅENDE
För oss är det viktigt att ha en bra relation med dina anhöriga/närstående. De är därför alltid välkomna att besöka dig. De är också välkomna att delta när vi har aktiviteter och andra sammankomster.

Aktiviteter
Vi anordnar många aktiviteter för de boende. Både individuella och i grupp.

En gång i månaden erbjuds sång och musikunderhållning. Boul är populärt och det spelar vi regelbundet för den som önskar delta. Vi erbjuder gemensam underhållning i stora matsalen. Vi erbjuder högläsning på våningarna varje vecka och personalen på respektive våning erbjuder även aktiviteter som bingo och gymnastik. Alla deltar efter intresse och behov. Personal från kyrkan kommer till boendet fyra gånger om året och har andakt för den som önskar.

Praktisk information

Adress:
Jakthornsgatan 2-4
656 32 Karlstad
Det är viktigt att du gör en adressändring!

 • Huvudentrén är på baksidan mot parkeringen. Huvudentrén är öppen vardagar mellan kl.07.00-16.00. Ringklocka finns till respektive våning.
 • Personal ska alltid kontaktas om någon annan boende vill följa med dig ut.
 • Vid ev. brand låses alla dörrar upp automatiskt. Automatlarm går direkt till SOS.
 • Vi ser gärna att anhöriga följer med till tandläkare, läkare, fotvård, frisör osv.
 • Promenader med boende sker i närområdet dvs. i förortsmiljö.


KONTAKT

Enhetschef        054-540 60 61                    

Plan 1               054-540 60 63

Plan 2               054-540 60 64

 

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vårdboende och trygghetsboende
Belägen i
Kronoparken