Drivs av förening - Vandringsled och/eller naturreservat -

Östanås

  • Östanås

Mellan Molkom och Sunnemo ligger Östanås, ett område med mycket intressant natur och kultur. Här finns många stigar där du kan ströva omkring och spana efter fåglar. Kanske du får en skymt av den hotade vitryggiga hackspetten.

Jämför med andra

Mer om oss

Under 1800-talets mitt upplevde Östanås sina glansdagar. Då fanns här ett stort järnbruk som varit igång sedan 1600-talet och även en såg, ett tegelbruk och ett gjuteri. Även om många byggnader från den här tiden är rivna är bruksmiljön välbevarad. I den omgivande naturen finns många kulturlämningar, som vittnar om hur det kan ha sett ut på platsen en gång. Området är rikt på strövstigar och här finns en natur- och kulturstig med lärorika informationsskyltar som Byalaget Älvan har ställt i ordning.

Besöker du Östanås så passa även på att besöka det dramatiska landskapet kring Örtensjöarna. Här bjuder naturen på branta berg, djupa skogar och glittrande klara sjöar. I området finns flera fina naturreservat.

Djur och natur

Naturen kring Östanås är mycket intressant. Vid Östanåsån finns en naturskogsartad lövskog med höga naturvärden, lövskogen är delvis skyddad som biotopskydd. Fågellivet i området är mycket rikt och har du riktigt tur kan du här få en skymt av den akut hotade vitryggiga hackspetten. Att besöka den fina forsmiljön rekommenderas, här finns både forsärla, strömstare och bäcköring.

Hitta hit

Från Karlstad är det knappt fem mil till Östanås. Åk väg 63 norrut mot Molkom och Filipstad. Passera Molkoms tätort och sväng därefter vänster in på väg 240 mot Hagfors och Älvsbacka. Efter cirka 16 kilometer sväng vänster mot Östanås. Länsbussen mellan Karlstad och Hagfors har en hållplats i Östanås.

Organisationsform
Drivs av förening
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Utanför Karlstad, Östanås