Kommunalt - Vårdboende och trygghetsboende - Skåre

Källans trygghetsboende

 • Källans trygghetsboende

Källans trygghetsboende ligger i Skåre, 9 km norr om Karlstad. Här finns tre huskroppar med 34 lägenheter för boende med hemtjänst och ett gruppboende med 8 lägenheter för personer med demenssjukdom. Här arbetar vi aktivt för att du ska få ett så tryggt och trivsamt boende som möjligt. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Jämför med andra

Mer om oss

MÅL OCH INRIKTNING
Källans trygghetsboende är beläget i Skåre, norr om Karlstad och erbjuder personer med särskilda behov en trygg och anpassad boendeform.

Att bo på Trygghetsboende innebär att:

 • Att du har ett biståndsbedömt beslut för särskilt boende
 • Att du har ett eget kontrakt på lägenheten
 • Att du själv inreder lägenheten. Höj- och sänkbar säng med madrass finns på boendet
  När lägenheten möbleras önskar vi att den möbleras så att hjälpmedel lätt kan användas 
  Rådgör gärna med personalen
 • Att du själv betalar och ansvarar för elabonnemang
  (tecknar abonnemang vid inflytt samt säger upp abonnemanget vid uppsägning av lägenheten)
 • Att du betalar hyra, hemförsäkring, telefon, medicin, vårdavgift, mat, läkarbesök, frisör och fotvård 
 • Du bor i din egen lägenhet med biståndsbedömda insatser utifrån dina behov 
 • Omvårdnadspersonal finns i tjänst på boendet dygnet runt

BOENDEMILJÖ
Källans trygghetsboende består av 2 st boenden trygghetsboendet samt gruppboendet. Trygghetsboendet har tre huskroppar A, B och C huset fördelat på 34 lägenheter. Inne på gruppboendet finns 8 st lägenheter och ligger i bottenplan av huset. Totalt för enheten finns 43 lägenheter. Trygghetsboendet har bemanning dygnet runt. I byggnaden finns en restaurang som Barn- och ungdomsförvaltningen driver, en vårdcentral, apotek, fotvård, frisör samt bibliotek. Det ligger grönområden kring boendet som inbjuder till härliga promenader.

MAT/ MÅLTIDER
Gruppboendet serverar frukost, lunch och middag. Trygghetsboendet serverar lunch i lunchrestaurangen varje dag. Biståndshandläggaren bedömer tillsammans med dig vilket behov av hjälp kring måltider som du har. Du betalar via faktura till barn- och ungdomsförvaltningen i de fall du köper frukost, lunch och middag i vår gemensamma restaurang. Föredrar du att äta i din lägenhet hjälper vi dig med det om behov finns. Önskar du matdistribution, kalla matlådor levererade hem, kontaktas biståndsbedömare.

PERSONALENS KOMPETENS OCH BEMANNING
Vi som jobbar på Källan har tillsammans en lång erfarenhet av omvårdnadsyrket. Vi strävar efter att all personal ska ha vårdutbildning. Vi har ett funktionsbevarande arbetssätt, vilket innebär att vi som personal stöttar dig till att utföra saker självständigt i din egen takt och efter egen förmåga. 

Omvårdnadspersonal finns i tjänst på boendet dygnet runt. Bemanningen kan variera över dygnet beroende på behov. 

SJUKSKÖTERSKA
Enhetsansvarig sjuksköterska arbetar dagtid. Om det finns behov av kontakt med sjuksköterska andra tider kontaktar vårdpersonalen tjänstgörande sjuksköterska.

Sjuksköterskan ger råd, stöd och instruktioner till dig, dina anhöriga och omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Exempel på detta är läkemedel, sårvård, kost, sömn, inkontinens och vård i livets slutskede. Sjuksköterskan tar kontakt med ansvarig läkare när problem uppstår.  

ARBETSTERAPEUT/SJUKGYMNAST/FYSIOTERAPEUT
Insatser från arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut bedöms utifrån behov

Utifrån vårdbegäran från omvårdnadspersonalen gör arbetsterapeuten/sjukgymnasten/fysioterapeuten en bedömning av aktuellt problem som påverkar det dagliga livet. Rehabiliteringsarbetet sker i nära samarbete med arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut och omvårdnadspersonal. En stor del av träningen utförs av omvårdnadspersonal på boendet.

INFLYTANDE
Vården och omsorgen utförs efter de behov du har.

När du flyttar hit erbjuds du ett välkomstsamtal där du och dina anhöriga kan ställa frågor om ni har funderingar kring något. Det finns utsedd kontaktpersonal som har huvudansvaret för planeringen av din omvårdnad och som är med vid välkomstsamtalet tillsammans med enhetschef och vid behov hälso- och sjukvårdspersonal. Ni upprättar tillsammans en genomförandeplan som beskriver vad du behöver hjälp med utifrån dina behov och det som du och biståndsbedömaren har kommit överens om. I genomförandeplanen ska det också framgå hur och när du vill ha hjälpen. 

Insatsen inköp är ett beslut du får efter bedömning av din biståndsbedömare. Du får då hjälp med dina inköp via Samhall. En gång i veckan fyller du i en inköpslista som lämnas till Samhall. Här kan omvårdnadspersonalen vara behjälplig vid behov. Det är viktigt att du har ett kort med insatta pengar på ICA, detta för att vi då minimerar kontanthantering och du kan känna dig trygg. Vi kan förvara en mindre summa pengar i vårt kassaskåp, som du kan använda till mindre utflykter underhållning etc. Då upprätta vi ett kontrakt som reglerar hur mycket pengar vi som mest förvarar och för även kassabok och sparar på verifikationer. Personalen ansvarar dock inte för smycken och andra värdesaker. 

Om du har synpunkter på din omvårdnad är det i första hand kontaktpersonalen du ska vända dig till. Om ditt behov av hjälp förändras ska din biståndsbedömare kontaktas, då kan kontaktpersonalen vara behjälplig med kontakten.

GE KLAGOMÅL OCH BERÖM
Vi inom kommunens vård och omsorg tycker det är viktigt att få reda på när vår verksamhet fungerar bra eller när den inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheten att rätta till misstag och utveckla det som är bra.

Dina synpunkter är viktiga för oss. Muntliga och skriftliga.
Dina synpunkter skickas till ledningskontoret inom vård- och omsorgsförvaltningen som vidarebefordrar dem till den som är ansvarig. Dina synpunkter registreras precis som alla inkomna handlingar till kommunen. Dina personuppgifter lämnas enbart ut till de som tar emot och handlägger dina synpunkter.

ANHÖRIGA/ NÄRSTÅENDE
Varje person som flyttar in till Källan får usedd kontaktpersonal. I kontaktpersonalens uppdrag ingår det att ha speciellt ansvar vad gäller kontakt med anhöriga och närstående. Dina anhöriga/närstående är alltid välkomna.

AKTIVITETER
Vi på Källan arbetar med att hitta och genomföra meningsfulla aktiviteter för er på boendet, både individuella och i grupp. Så dina önskemål är viktiga.

 • En gång i veckan har vi gemensamt café för den som önskar. I samarbete med aktivitetssamordnaren så ordnas ett större café med underhållning någon gång i månaden.
 • På torsdagar kommer representanter från kyrkan och två söndagar i månaden är det gudstjänst.
 • Personalen på Källan ordnar med gymnastik en gång i veckan, femkamp varannan vecka samt allsång en gång i månaden.
 • Varje måndag erbjuds det högläsning i form av någon spännande bok. Dessa aktiviteter hålls i de gemensamma utrymmena på trygghetsboendet. Om du bor på gruppboendet så är du givetvis välkommen att delta i de aktiviteter som erbjuds på trygghetsboendet också.
 • Inne på gruppboendet erbjuder vi högläsning varje tisdag. En trubadur kommer och spelar för oss varje vecka. Vi har kyrkkaffe var tredje vecka.

PRAKTISK INFORMATION
Adress:
 
Centrumvägen 8  (A, B, C)
653 50 Karlstad
Det är viktigt att du gör en adressändring!

 • Ytterdörren är låst från kl. 17.00 - 07.00
 • Vid eventuell brand låses alla dörrar upp automatiskt. Automatlarm går direkt till SOS
 • Besök bare hänvisas till ringklockan som finns vid ytterdörren B-huset
 • Det finns internt trygghetslarm på enheten som behovsprövas vid inflyttning
 • Personal ska alltid kontaktas om någon annan boende vill följa med ut
 • Alla våra eluttag är jordade. Om kontakter i armatur behöver bytas för att passa i våra eluttag måste arbetet utföras av fackman
 • Vid akuta fel i lägenheten anmäler du det till bovärden för huset. Telefonnummer finns i trapphusen
 • Vid förändringar i lägenheten, till exempel behov nya tapeter, köksutrustning eller dylikt kontaktar du fastighetsförvaltaren
 • Du kan också vända dig till omvårdnadspersonalen eller enhetschefen som hjälper dig med kontakten


KONTAKT

Enhetschef            054-540 60 16

Trygghetsboende   054-540 59 78

Gruppboendet       054-540 59 79

 

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vårdboende och trygghetsboende
Belägen i
Skåre