Kommunalt - Hemtjänst -

Karlstads kommuns hemtjänst, enhet 7

  • Karlstads kommuns hemtjänst

Karlstad kommuns hemtjänst enhet 7 servar området Molkom med omgivning.

Jämför med andra

Mer om oss

PERSONAL OCH KOMPETENS
Hemtjänstinsatser utförs av omvårdnadspersonal. Vi har lång erfarenhet av hemtjänst och hög kompetens för att utföra dessa insatser. Målet är att all omvårdnadspersonal skall ha en vårdutbildning för att insatserna skall utföras på bästa sätt med kundens behov i fokus. Karlstads kommun har ständig kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet. All personal bär arbetskläder och ID-bricka.

VERKSAMHETSIDÉ
Det är viktigt att du känner dig trygg med de insatser vi utför och att du känner inflytande över insatsernas utformning. Det är också viktigt för oss att mötet med hemtjänstpersonalen fungerar bra. Vi erbjuder dig därför ett introduktionssamtal där vi tillsammans planerar hur dina insatser skall utföras. Vi gör en genomförandeplan som utgår från de insatser du blivit beviljad och du har möjlighet att framföra önskemål om hur din hjälp skall utföras. Dina anhöriga är givetvis välkomna att delta i samtalet. Du kommer att erbjudas en kontaktpersonal som vid behov också kan hjälpa dig med andra kontakter.

SPECIALITÉ
Vår specialitet är hemtjänst. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens så kan vi erbjuda en hemtjänst som både arbetar med hjärta och hjärna och som kan tillgodose de flesta behov.

TILLÄGGSTJÄNSTER
Som kommunala utförare har vi inte rätt att erbjuda tilläggstjänster.

KONTAKT

Enhetschef telefon: 054-540 65 20

Gruppledare telefon: 054-540 62 72

Hemtjänstgrupp Molkom telefon: 054-540 61 71 (telefonsvarare). Vi kontaktar dig så snart vi får möjlighet.

Adress: Skolgatan 3, 660 60 Molkom

 

Larm- och nattpatrullens servicetelefon: 054 540 57 69

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Hemtjänst
Belägen i
Blombacka, Molkom, Sutterhöjden, Älvsbacka, Örtenområdet, Östanås